Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
103. Birleşim 06/Mayıs /2010 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 128 sayfadır.

HAKKI SUHA OKAY (Devamla) - 12 Mart'ın mağduru yine Cumhuriyet Halk Partililer olmuştur, 12 Eylül'ün mağduru yine Cumhuriyet Halk Partililer olmuştur, Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır. Tam on iki sene sonra yeniden açılmıştır, cumhuriyeti kuran, demokrasiyi getiren Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de yeniden açılmıştır. 28 Şubat süreci Cumhuriyet Halk Partisinin dışındadır. O süreci yaşayanlar onun hesabını verirler ama 27 Nisan e-muhtırasından sonra 4 Mayısta Dolmabahçe'de "E-muhtırayı ben bizzat yazdım." diyen işgüzarla sırdaş olan, kanka olan sizin Sayın Genel Başkanınızdır. (CHP sıralarından alkışlar) 27 Nisan'ın hesabını kendiniz vereceksiniz ve o Genelkurmay Başkanına zırhlı aracı alan yine sizin Hükûmetinizdir. Sizler, darbe sonrası, darbecilikten mağdur edebiyatı içerisinde siyaset üretiyorsunuz ama darbenin gerçek mağdurları darbeye karşı dimdik ayakta duruyor.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Kart, sisteme…

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Darbecilerin avukatlığını yapan sizsiniz.

(AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Bir saniye değerli arkadaşlar, lütfen…

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Dimdik duran biziz, hesap soran biziz.

BAŞKAN - Sayın grup başkan vekilleri, lütfen… Lütfen efendim… Lütfen…

Sayın Kart, niçin talepte bulunmuştunuz? (CHP sıralarından "On beş yaşında çocukların… O mağdurlar ne olacak?" sesi, gürültüler)

Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olun.

Sayın Kart, buyurun, ne için söz istediniz efendim? 60'a göre mi efendim? Niçin söz istediğinizi söylerseniz ben de İç Tüzük'e göre size söz verip vermeyeceğimi tayin edeceğim efendim.

ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, maddeyle ilgili önergeler konusunda kısa bir söz talebinde bulunuyorum.

BAŞKAN - Evet. Yani hangi maddeye göre söz talebinde bulunursanız, onu değerlendirip… 60'a göre mi istiyorsunuz efendim?

ATİLLA KART (Konya) - Yerimden kısa söz talebinde bulunuyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, İç Tüzük'e göre böyle bir usul yok efendim.

BAŞKAN - 60/4'e göre, yerinizden pek kısa bir açıklama mı yapmak istiyorsunuz?

ATİLLA KART (Konya) - Evet.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok.

BAŞKAN - Milletvekillerinin böyle bir talebi var. Lütfen efendim, var, böyle bir hakları var.

Sayın Yahya Doğan da girmiş, ona da vereceğim efendim.

Buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 25'inci madde üzerinde muhalefet partilerinin vermiş olduğu önergelerin amacının Anayasa'nın geçici 15'inci maddesi üzerindeki belirsizliği, tartışmayı gidermeye yönelik olduğuna ilişkin açıklaması

ATİLLA KART (Konya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlarım, geçici 15'inci maddenin niteliği konusunda ceza hukukçuları ve anayasa hukukçuları üç ayrı farklı görüşe sahip: Kimi hukukçular bu geçici 15'inci maddenin sorumsuzluk niteliğinde olduğunu, kimi bu sürecin bir askıya alma anlamına geldiğini, kimileri de geniş bir yorumla af niteliği taşıyabileceğini ifade ediyorlar. Yani, hukuki anlamda, hem ceza hukuku anlamında hem anayasa hukuku anlamında ciddi bir tartışma söz konusu. O zaman yapılması gereken nedir? Bu belirsizliğe, bu tartışmaya son verecek şekilde anayasal bir düzenleme getirmek. İşte muhalefet partilerinin üçünün de verdiği önergenin amacı bu belirsizliği gidermeye yönelik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ATİLLA KART (Konya) - Bu belirsizliğin giderilmesi neden Hükûmeti rahatsız ediyor?

61

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki