Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
103. Birleşim 06/Mayıs /2010 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 128 sayfadır.

BAŞKAN - Sayın Kart, tamam, meramınızı anlattınız, zabıtlara geçti.

Teşekkür ederim Sayın Kart.

ATİLLA KART (Konya) - Neden engelleyici bir tavra giriyor? Onun anlamı şudur:

BAŞKAN - Sayın Kart, teşekkür ederiz. Tamam.

ATİLLA KART (Konya) - 12 Eylül'ün siyasi iktidar tarafından himaye edilmesi demektir ve tarih bunu böyle değerlendirecektir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart.

Sayın Doğan, siz de sisteme girmişsiniz; buyurun.

4.- Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan'ın, 25'inci madde üzerinde yapılan konuşmaların aklıselim ile yapılmadığına ve AK PARTİ'yi 12 Eylül ürünü olarak suçlamanın doğru olmadığına ilişkin açıklaması

YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bu konu ve önerge üzerinde, bana öyle geliyor ki, aklıselim ile değil de biraz duygularla veyahut da politik şeylerle, pürhukuk diliyle konuşulmuyor, benim tespitim bu oldu. Bu işi biz Anayasa'ya… Yani, şöyle yorumlanır, böyle yorumlanır diye konulmasını doğru bulmuyorum, hukukçuların işidir.

İkincisi ve en önemlisi de şudur: Bir siyasi partimizin sözcüleri -geçende de söylediler, bugün de söylediler- partimizi 12 Eylül ürünü olarak suçladılar. Ben, bu partideki birçok arkadaşım, başta kendim olmak üzere, 12 Eylül'ün en büyük mağdurlarındanız, ama asaletimizden, kalkıp konuşmuyoruz. Efendim, müesseseleri yıpratmamak için fazla geçmişi kurcalamıyoruz. Bunun lütfen düzeltilmesini istirham ediyorum.

BAŞKAN - Peki efendim, zabıtlara geçti, teşekkür ederiz.

YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Partimize 12 Eylül ürünü denmemesini de özellikle istirham ediyorum.

BAŞKAN - Peki efendim, çok teşekkür ederiz.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Ürünü demeyelim, mahsulü diyelim artık!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Bir saniye efendim. Burada İç Tüzük'ü uyguluyoruz Sayın Çiçek.

Son olarak, Sayın Kaplan, bir dakika içerisinde lütfen -60/4'e göre söz talebinde bulundunuz- yerinizden meramınızı anlatınız efendim. Sonra oylamaya geçeğim.

Buyurun.

5.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur." diyen uluslararası sözleşme hükmüne uyularak gerekli düzenlemenin yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 12 Eylül darbesi, İç Hizmet Kanunu 35'e göre yapıldı. Tabii, bu İç Hizmet Kanunu değiştirilmiyor, kanun teklifimiz duruyor.

15'inci madde mutlak sorumsuzluk hâlini düzenliyor. Suç tarihi, suç fiili 12 Eylül 1980'dir. Bu Meclis kapatılmıştır, partiler kapatılmıştır; milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar Zincirbozan'a kapatılmıştır. "İnsanlığa karşı suçlarda -Pinochet'de, Nazi suçlarında- zaman aşımı yoktur." diye uluslararası sözleşme hükmü var. Bizim söylediğimiz bu. Bunu yaparsanız 12 Eylül generallerinden birini hiç olmazsa sembolik içeri alırsınız, yoksa siz altında ezilirsiniz diyoruz, uyarıyoruz. Bu Meclisin hepsi karşıysa düzeltelim beraber. Bizim söylediğimiz bu.

BAŞKAN - Peki efendim.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)

5.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve 264 Milletvekilinin, 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/656) (S. Sayısı: 497 ve 497'ye 1'inci Ek) (Devam)

BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; Sayın Çakır ve Sayın Bingöl'ün önergelerini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

62

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki