Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
129. Birleşim 10/Temmuz /2008 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 65 sayfadır.

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/285, 2/284) (S. Sayısı: 264)

2.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 256)

3.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekili ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/275, 2/264) (S. Sayısı: 261)

4.- 1.5.2008 Tarihli ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/583) (S.Sayısı: 231)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı: 232)

6.- Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/566) (S. Sayısı: 255)

VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, seçmen kayıtlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/3470)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Yargı Reformu Strateji Taslağının sunumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/3551)

3.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, izinsiz yapılan bir deniz dolgusuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3665)

4.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Doğu Anadolu Projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3698)

5.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Kızılay'ın kuruluş yıldönümü resepsiyonuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3711)

6.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Dışişleri Bakanının bir açıklamasına ve iadesi istenen teröristlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/3742)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır'da kum nakliyesinden tarlaları zarar görenlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3767)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da dağıtılmayan kömürlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3768)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da köy isimlerini belirten tabelalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3769)

10.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, çalışanların vergi iadesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/3770)

11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yatırım politikasına ve proje desteklemelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3785)

12.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3816)

13.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, enflasyon hesaplamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3854)

14.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Doğu Anadolu Projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/3855)

2

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki