Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
32. Birleşim 07/Aralık /2007 Cuma
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 105 sayfadır.

söyleyeceğim, ama buna somut bir örnek olarak, uzay konusuna değineyim. Sayın Başbakan… Şimdi "politikamız yok" derken ne belli teknoloji alanlarında belli bir önceliğimiz var ne de "şu teknoloji alanını biz buradan şuraya götüreceğiz" gibi bir hedef var. Buna örnek olarak uzay konusunu ele alayım. Neden uzay konusunu ele alıyorum? Çünkü Sayın Başbakan bundan dört yıl önce uzay konusunu himayesi altına aldığını ilan etti. Sayın Başbakan uzay konusunu himayesi altına aldığına göre, en çok önem buna verilmelidir değil mi? Şimdi bu isabetli bir karar mıdır değil midir, bunu tartışmayacağım. İsabetli olduğunu varsayalım veya nihayetinde Hükûmetin takdiridir, Sayın Başbakanın takdiridir, bunu kabul edelim. Peki uzay konusundaki araştırmalar nereden nereye gitti? Daha doğrusu, bu araştırmaları, çabaları yapan kurumlar nerelerde? Türksat kendine göre birtakım uydular yaptırıyor orada burada, Alcatel'e, Fransada; TÜBİTAK kendine göre birtakım uydular yapıyor, onları uzayda hatta kaybediyor, BİLSAT gibi. Birtakım anlaşmalar imzalıyoruz Avrupa Uzay Ajansıyla. Bunu kim imzalıyor? Hükûmet adına TÜBİTAK imzalıyor. Şimdi bir uzay ajansı bile yok. Ha savunma sektöründe de var bu konuda, uzay konusunda araştırmalar, geliştirmeler ve çabalar. Uzay konusunda, Başbakanın himayesi altına aldığı, yani Hükûmetin, en azından Sayın Başbakanın en önemli gördüğü konuda derli toplu bir strateji, bir vizyon göremiyoruz. Öyleyse, bilim ve teknoloji konusunda da böyle bir şeyi göremememize şaşmamak lazım.

Şimdi ne yapmalı? Bunu zaman sınırı içerisinde ancak satırbaşlarıyla geçebileceğim: Önce hukuka uymalı. TÜBİTAK yönetiminin değiştirilmesi sırasında bir dizi hukuk ihlali yapılmıştır. Israrla yasalar çıkarılmıştır, Anayasa Mahkemesinden bozulmuştur, idare mahkemesinde reddedilmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Coşkunoğlu, lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

Buyurunuz.

OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Her mahkemede, maalesef, TÜBİTAK'ın eski yönetimi de, yeni yönetimi de mahkemelerde sürekli dava peşindedir ve hepsinde TÜBİTAK kaybetmektedir, Sayın Başbakan kaybetmektedir. Bir tanesini söyleyeyim: TÜBİTAK'ın geçmiş başkanı Profesör Doktor Namık Kemal Pak'ın, açtığı mahkemeyi kazanması üzerine, bu mahkeme kararını Sayın Başbakan yerine getirmemiştir. Bunun üzerine Sayın Profesör Pak bir mahkeme daha açmıştır Sayın Başbakan aleyhine ve onu da kazanmıştır. O mahkeme Sayın Başbakanı, yargı kararlarını ve hukuku dinlememekle suçlayarak tazminata mahkûm etmiştir. Hukuku başta bu kadar ihlal eden bir anlayış ve Sayın Başbakanın, bir kere… bu konuda daha titiz olan bir yönetim, TÜBİTAK yönetimi beklemek de biraz zor oluyor.

Bu sözlerle konuşmamı bitirir, bu iki önemli kuruluşa önümüzdeki yıl başarılar diler, sizlere sevgiler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Coşkunoğlu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Selçuk Ayhan.

Buyurunuz Sayın Ayhan. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz yedi dakikadır.

CHP GRUBU ADINA SELÇUK AYHAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 1982 Anayasası'yla birlikte kurulması öngörülmüş, 2876 sayılı 1983 tarihli Yasa'yla da kurulmuştur. Kuruluş amacı, Atatürk ilke ve devrimlerini, Türk kültürünü, Türk dilini ve Türk tarihini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmaktır.

Kurum, dört bağlı kuruluştan oluşmaktadır. Bunlar: Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezidir. Kurum, bağlı kuruşlarıyla birlikte, bilimsel inceleme ve araştırma, araştırmalarını yayınlar hâlinde hazırlama ve gerektiğinde geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ücretsiz olarak dağıtma gibi hizmetleri yapmaktadır. Kurumun temel hedefi, çağdaş bir toplum olmanın gereklerinden biri olan uluslaşma sürecini başarıyla tamamlamaktır. Ulus olmanın koşulları arasında, ortak tarih, ortak ülkü, ortak kültür ve dil birliği sayılmaktadır.

Yüce Atatürk ve arkadaşları, uluslaşma sürecini hızlandırmak amacıyla, 1931 yılında Türk Dil Kurumunu ve 1932 yılında Türk Tarih Kurumunu açmışlardır. Bu özgün kurumlardan Türk Dil Kurumu, dilde sadeleşme,

64

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki