Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 4. Yasama Yılı
105. Birleşim 23/Mayıs /2006 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 62 sayfadır.

HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı istiyoruz.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunacağım, aynı zamanda karar yetersayısı da arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz isteyen Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu.

Buyurun Sayın Coşkunoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 15 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, teknik konuda bir anlaşmanın, uzayın barışçıl amaçlarla incelenmesi ve kullanılması konusundaki Avrupa Uzay Ajansıyla aramızdaki anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını görüşüyoruz.

Bu uzay konusunun önemi belirtildi. Zaten bu önem nedeniyle ve birçok teknolojiyi kapsaması amacıyla, nedeniyle de olsa, Sayın Başbakan uzay araştırmaları konusunu himayesi altına aldı.

Bunlar sevindirici girişimler; tabiî uluslararası anlaşma. Avrupa Uzay Ajansı, bu arada Amerika'yla, Amerika NASA'yla rekabet içerisinde olan çok iddialı bir kuruluş. Bu anlaşma bizi Avrupa Uzay Ajansına üye yapmayacak. Bu anlaşma beş yıllıktır. Bu beş yıl içerisinde işler arzu edildiği gibi gelişirse, ondan sonra üyelik de söz konusu olacaktır. İddialı bir alanda, iddialı bir anlaşma ve Sayın Başbakan da, bu alanı, bu bilim ve teknoloji alanını himayesi altına aldığını söylüyor.

Bunları sevindirici buluyoruz; fakat, izin verirseniz, bu sevindirici gelişmeyi bazı kuşkularla karşılamamız için de yeterli neden var. Bunlardan bir tanesini somut gelişmeleri size açıklayarak ifade etmeye çalışacağım. Bu anlaşmanın ve uzaya verildiği iddia edilen önemin gerçekten içten ve ciddiye alınmış bir girişim olup olmadığı konusundaki bazı tereddütlerimi ifade etmek amacıyla bazı gelişmeleri söyleyeceğim.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulundan başlayalım, Sayın Başbakanın başkanlığında toplanan. Bu Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 10 uncu toplantısında, ülkemizde yeni alanların açılması ve yüksek kalkınmanın yakalanması hedefiyle önemli bir atılım kararı alındı ve bu hedef doğrultusunda Sayın Başbakan da, temel öncelikli alanlardan biri olarak uzay araştırmaları konusunu himayeleri altına aldı; bu, 10 uncu toplantıda oldu. 10 Mart 2005 tarihinde yapılan 11 inci Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında ise ulusal uzay araştırma programı kararı alındı; bu, 10 Mart 2005'te. 10 Mart 2005'te alınan kararda aynen şöyle deniyor, önümde karar metni: "Ulusal uzay araştırmaları programı koordinasyonunun, ulusal kurum ve kuruluşlarla birlikte ve tam bir eşgüdüm içinde TÜBİTAK tarafından yapılmasına…" Şimdi, bu, Sayın Başbakanın başkanlığını yaptığı Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunda alınmış karar; TÜBİTAK tarafından eşgüdüm yapılacak. Bunun tarihi, 10 Mart 2005.

Bundan bir yıl sonra, 2006 yılında, Sayın Başbakan -ki, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunda bu görüşmeler devam ederken- bir açıklama yapıyor; aynen okuyorum: "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Anonim Şirketi bünyesinde ulusal uydu ve uzay teknolojileri merkezi kurulmasını hedeflediklerini bildirdi."

Şimdi, bir, TÜBİTAK'ın eşgüdümünden söz ediliyor, zaten bu anlaşmayı da Avrupa Uzay Ajansı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen yapan TÜBİTAK'tır. Derken, Sayın Başbakan birden Türksat Anonim Şirketi içerisinde bir ulusal uydu ve uzay teknolojileri merkezi kurulmasını hedeflediklerini bildiriyor. Yeni bir merkez, uzayla ilgili. Bu arada, bütün bunlar olurken, TÜBİTAK bir rapor yayımlıyor Ocak 2005'te ve bu raporunda aynen şöyle diyor bir noktada: "Ülkelerin uzay politikaları, ülke kurumları arasında tam bir eşgüdüm sağlanarak belirlenmektedir. Belirlenen politikaların koordinasyonu ve uygulamaları, genellikle ülkelerin uzay ajansları tarafından yürütülmektedir" Burada, Türkiye'de bir uzay ajansının veya -buna kurum diyelim- Türkiye uzay kurumunun kurulması yönünde öneri var. Nitekim, 20 Ocak 2004 tarihinde, Millî Savunma Bakanlığı tarafından bakanlıkların görüşüne sunulmuş bir yasa tasarısı vardır. Bu yasa tasarısı da, Türkiye Uzay Kurumunun kurulması içindir; ancak, Maliye Bakanlığı, bu yasa tasarısını -şu veya bu nedenle, aslında, nedeni de belli, ifade edilmiş, belli demeyeyim, ifade edilmiş bir neden var da, işte, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısını bekleyelim gerekçesiyle- Türkiye Uzay Kurumunun kurulması için hazırlanan Millî Savunma Bakanlığının sunduğu yasa tasarısını bekletmektedir.

Ortada, şimdi, bir TÜBİTAK var bu eşgüdümü sağlayacak. Derken, uzayı çok önemseyen Sayın Başbakanın, bunu himayesi altına alan Sayın Başbakanın, yeni bir kurum kurma, merkez kurma Türksat içerisinde demeci ve niyeti var, hedefi var, hedef şeklinde açıklıyor. Bütün Avrupa Uzay Ajansına üye ülkelerin her birinin ulusal uzay kurumları var; Türkiye'ye geldikleri zaman, biz kiminle muhatap olacağız diye merak eden uzay kurumları var. Türkiye'nin de uzay kurumu kurması bekleniyor; fakat, ortada böylesine farklı kurumlar, kuruluşlar ve bir keşmekeş var; bu, son derece rahatsız edici bir durum. Olayı ciddiye almak…

Bakın, size, bu konuyla ilgilenen kuruluşları okuyayım, uzayla ilgilenen:

Uydu telekomünikasyonunda, Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Telekom; vakıa, şimdi, uydu ayrıldı, Türksat.

Uyduyla meteorolojik çalışmalarda, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ilgileniyor.

40

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki