Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 3. Yasama Yılı
103. Birleşim 26/Mayıs /2005 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 74 sayfadır.

Bu söz Küba Devlet Başkanı Fidel Castro Ruz'a ait ve onun ifadesiyle kitlelerde bir karşılık bulmaktaydı. Şüphesiz, bu söz, kuzey-güney ekseninde güney ülkelerinin talebinin de bir yankısıydı. Bunu anlamak için yeryüzündeki gelişmelere bakmak yeterlidir.

Ve adalet talebine hiçbir ülke ve birey bigâne kalamaz. Yeryüzünde kral sarayları üzerine "bir anlık adalet dağıtımı 70 yıllık ibadetten hayırlıdır" sözünü yazan ve bu sözü kendine rehber edinmiş bir milletin mensubu olarak ben bigâne kalamam.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afrika ve Latin Amerika'da (Afro-Amerikan ekseninde) önemli siyasî ve entelektüel gelişmeler olmakta. Afrika Birliği, Arap Ligi ve Amerika Ülkeler Birliği toplantılar düzenlemekte. Biz siyasetçiler bu gelişmeleri yakın takip etmeliyiz ve bu bölgelerdeki siyasetçilerle ilişki kurmalıyız. Hükümetimiz 2005 yılını Afrika yılı ilan etti. Sayın Başbakanımız Etopya ve Güney Afrika'yı ziyaret etti. Muhalefet Partimizin Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal iki gün önce İsrail'de toplanan Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı. Son derece başarılı ziyaretlerdi; kendilerini tebrik ediyorum.

TİKA, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortaasya'nın yanı sıra Afrika'da başarılı çalışmalarda bulunmaktadır.

Küba Halkının Gücü Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jaime Crombet "Türkiye bizim için çok önemli. Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyeliği için müzakere sürecindesiniz. Türk ve İslam dünyası üzerinde önemli etkinliğiniz var. İslam Konferansı Genel Sekreterliği sizde. Doğu-batı, kuzey-güneyin merkezinde yer alıyorsunuz. Avrupa Birliği içinde güneyin sesi olmalısınız ve bizim haklarımızı ve bizim gibi ülkelerin haklarını, üyesi olduğunuz ittifaklar içerisinde savunabilmelisiniz" diyor.

Dünyada araştırılan, tartışılan ve konuşulan konular Parlamentomuzda da araştırılmalı, tartışılmalı ve konuşulmalıdır, her şey özgürce ifade edilmelidir. Bu çatı aziz milletimizin bize vekâletini vererek kendini özgürce ifade edebildiği tek yerdir. Ayrıca, her yerde, her düşünce ve inanç kendini özgürce ifade edebilmelidir. Düşünce ve inancı ifade özgürlüğünün önünde hiçbir yasak olmamalıdır. Bu, anayasal bir teminattır; lakin, hiçbir düşünce ve inanç, bir başka düşünce ve inanç üzerinde baskı ve şiddet uygulamamalıdır. Devletin görevi hâkimlik değil hakemlik olmalıdır. Yasamanın da görevi, birey hak ve özgürlüklerini artırmak olmalıdır. Buna böyle inanıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Akbankın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen "Medeniyetler Çatışması" teziyle 1990'dan beri dünyayı yönlendiren Amerikalı ünlü siyasetbilimcisi Samuel P. Huntington'un konferansında, Avrupa kapısında aşağılanan Türkiye artık bu hevesten vazgeçmeli ve dünyadaki yerini yeniden düşünmeli. Türkiye'nin AB üyeliğini unutmasını, zaten bunun bir hayal olduğunu, İslam dünyasının ihtiyacı olduğu liderliğe oynamasını öneriyor, "Atatürk sağ olsaydı iradesi bu doğrultuda olurdu" diyor. Bunu konuşabilmeliyiz, tartışabilmeliyiz. Uygulama ayrı, konuşmak ve tartışmak ayrı bir şeydir. Siyasetin usul ve esaslarını yeniden tartışabilmeliyiz. Merkez sağ ve sol kavramlarını, muhafazâkarlığı, liberalliği ve sosyal demokrasiyi tartışabilmeliyiz. Türkiye'de bir siyaset anomalisi var. Merkez sağda yer almış olan ve kendisini muhafazakâr demokrat olarak nitelendiren bir siyasî parti var, AK Parti var. AK Parti, Avrupa Birliği için Türkiye'de değişim talep etmekte ve reformları yapmakta, ülkemizin önünde çözülmez gibi görünen sorunları çözmek için bir irade ortaya koymaktadır. Ülkemizde siyasette sosyal demokrat konumsa, statükoyu muhafaza etmek üzere kurulu. Oysa, siyaset sosyolojisinde, muhafazakârlık böyle bir rolü üstlenmekte. Ama, burada, AK Partinin muhafazakârlığı, bu milleti millet yapan değerleri üstlenmektir.

Bu ülkede -Prof. Dr. Mete Tuncay'ın ifadesiyle söylemek gerekirse- herkes "sol, dine karşıdır, onu ortadan kaldırmayı amaçlar" diye düşünüyor. Sol parti denince akla CHP geliyor. Bunun, mutlaka giderilmesi gerekir. CHP'nin de bu milletin kutsallarını paylaştığını herkes bilmelidir.

Merkez sağın alternatifleri, genelde merkez sağda aranmıştır. Sağın alternatifi sol olmalıdır. Dünyada, bu böyledir. Türkiye'de siyaset anomalisinin düzeltilmesi için, AK Partiyi merkez sola, CHP'yi de merkez sağa çekmemiz gerekmektedir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz.

Gündemdışı ikinci söz isteği, Türkiye tarımının temel sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili söz isteyen, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik'a aittir.

Buyurun Sayın Melik.

Süreniz 5 dakikadır.

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Türkiye tarımının temel sorunlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, mayıs ayının son günlerine geldiğimiz bugünlerde, 22 nci Dönem Parlamentosu, üçüncü hasat dönemini yaşamaktadır; ama, tarlada izi olmadığı için, harmanda da yüzü yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan bugüne kadar, herhalde hiçbir dönemde, tarım bu kadar konuşulmamış ve tarım sektörüyle ilgili bu kadar çok sayıda yasa çıkarılmamıştır; ama, buna karşılık, tarım sektörü ve bu işle uğraşan insanların durumu da, o derece kötüye gitmemiştir.

Şu anda, ülkemizin birçok yerinde hububat hasadı başlamıştır. Urfa İlinin birçok bölgesinde arpa biçimi bitmek üzeredir ve yakında, buğdaylara girilecektir; ancak, arpa, piyasada 200 000 ilâ 230 000 lira arasında satılabilmektedir. Bu sabah, Urfa'da satılan 9 kilo arpayla 1 litre mazot alınabilmektedir; geçen yıl ise 4 kilo arpayla 1 litre mazot alınabilmekteydi. Yine, geçen sene, hepinizin

9

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki