Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 3. Yasama Yılı
103. Birleşim 26/Mayıs /2005 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 74 sayfadır.

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.00

26 Mayıs 2005 Perşembe

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, Dostluk Grubu olarak Küba'ya ve "Yeryüzü Doktorları" yardım kuruluşu olarak Sudan'a yaptıkları ziyaretle ilgili, Sakarya Milletvekili Sayın Süleyman Gündüz'e aittir.

Buyurun Sayın Gündüz. (AK Parti sıralarından alkışlar)

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, TBMM Dostluk Grubu olarak Küba'ya ve Yeryüzü Doktorları Yardım Kuruluşu olarak Sudan'a yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimlerine ilişkin gündemdışı konuşması

SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nisan ve mayıs aylarında Afrika'da Sudan ve Ortaamerika'da Küba'ya yaptığımız ziyaretlerde elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeleri sizlerle paylaşmak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

18-27 Nisanda bir grup doktor arkadaşımla, Sudan'da iç sorunun yaşandığı Batı Darfur'un Başkenti El Geniena'ya giderek orada sağlık hizmeti sunduk. Burada bir parantez açarak; Hartum Büyükelçimiz Sayın Ali Yakıtal ve Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğine teşekkür ediyorum. Onlar, ziyaretimizin başarıyla sonuçlanması için büyük emek verdiler.

Ayrıca, bir hatırşinaslık yaparak "Yüryüzü Doktorları" ekibimiz, Prof. Dr. Harun Cansız, Op. Dr. Erhan Sarışın, Uz. Dr. Ali Murat Yılmaz ve Op. Dr. Mehmet Sait Özsoy'a, yaptıkları kutlu çalışmadan dolayı, adlarını anarak bir teşekkürle birlikte kayıt düşmek istedim. Nerede ve nasıl olursa olsun, ülkemizi başarıyla temsil edenlere bir teşekkür borcumuz var.

Öncelikle, Sudan'da Dış Yardım Bakanı ve Sağlık Bakanıyla görüştük, ardından El Geniena'ya gidip, El Geniena Hastanesinde sağlık hizmeti sunduk. Bölgede iç çatışmalar sonucu oluşmuş olan kampları ziyaret ederek aziz milletimizin gönderdiği yardımları dağıttık.

Bir anı anlatmalıyım. Hasta muayenemiz esnasında o kadar yoğun bir başvuru oldu ki, hastane önü miting meydanı gibi insanla doldu. Düzeni sağlamak için asker çağırmak zorunda kaldık. Bu durum karşısında hastane başhekimi Dr. Abdüllatif Bey "sizden önce burada birçok gönüllü kuruluş hizmet verdi. Fransızların Sınır Tanımayan Doktorları da dahil olmak üzere; izdiham oluşturacak bir kalabalık olmadı. Kalabalığın nedeni sizin Türkiye'den geliyor olmanızdır" dedi.

Sudan ziyaretimizin ardından Türk-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Küba'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türk-Küba Dostluk Grubu Başkanı, hükümetten Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, Komünist Parti Başkan Yardımcısı ve üyeleri, Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü Müdürüyle görüşmeler yaptık. En önemlisi, bir devlet organizasyonu olması dolayısıyla 1 Mayıs gösterilerini izledik.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Küba'da 1 Mayıs işin ruhuna uygun kutlanmakta. Belirli bir ideolojik çerçevede dahi olsa, dünyanın gündemindeki sorunların açık bir forum gibi konuşulması ve tartışılması anlamlıydı. Jose Marti meydanında, devlet organizasyonuyla toplanmış 1 300 000 insan tek bir sloganı öne çıkarmaktaydı. Bu slogan: "Esta Humanidad Teine ansias de Justicia." "Bu insanlık adalet istiyor."

8

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki