Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 2. Yasama Yılı
50. Birleşim 10/Şubat /2004 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 55 sayfadır.

Halen, vefat eden uzman erbaşların hak ettikleri ikramiye, kanunî mirasçılarına emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine aynen ödenmektedir. Kanunî mirasçılarına emekli aylığı bağlananlara da bu ikramiyenin verilmesi durumunda mükerrerlik söz konusu olmaktadır. Yine tasarı, bu mükerrerliği de ortadan kaldırmaktadır.

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin kendi iç bünyesinde birtakım eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve görevlendirilen uzman erbaşların daha verimli, daha iyi çalışabilmelerine olanak sağlamak amacıyla hazırlanmış olan tasarıya olumlu oy kullanacağımızı ifade ediyor, ülkemize, Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun diyorum.

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çakır.

AK Parti Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Murat Yılmazer; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Sayın Yılmazer, süreniz 20 dakika.

AK PARTİ GRUBU ADINA MURAT YILMAZER (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 362 sıra sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, uzman erbaşlık kurumu, 1986 yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknik ve elektronik silah sistemlerinin kullanılması ve devamlılık arz eden kritik görev yerleri için 3269 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bugün 40 000'e yakın uzman erbaş Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmaktadır.

Uzman erbaşlar, uzun yıllar süren terörle mücadelede başarıyla görev yapmışlardır. Terörle mücadele döneminde komando uzman erbaş alımına ağırlık verilmiş ve bu personel pek çok şehit ve gazi vererek başarıyla görevlerini yerine getirmişlerdir. Bu vesileyle, şehitlerimizi buradan rahmetle anıyor, gazilerimize de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.

Uzman erbaşlarımız, bunun dışında, ulusumuzun karşılaştığı değişik felaketlerde de göreve koşmuşlardır; en güzel örneği Kocaeli ve Düzce depremlerinde gösterdikleri başarıdır.

1986 yılında yürürlüğe giren Uzman Erbaş Kanunu zamanla değişikliklere ihtiyaç göstermiş ve bu ihtiyaçlar yine bugünkü tasarıyla birleştirilerek görüştüğümüz 2 adet kanun hükmünde kararnameyle giderilmeye çalışılmıştır.

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin son iki yasama döneminde Uzman Erbaş Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarıları Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülmüşse de, bunlar Genel Kurulda görüşülemediklerinden hep kadük kalmışlardır. 22 nci Dönem 59 uncu hükümet olarak hükümetimiz, bu konuda kanun tasarısını hazırlamış ve bu tasarı, benim de üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. Bu kanun tasarısının sizlerin de onayıyla kanunlaşmasıyla, 40 000'e yakın uzman erbaşımızın ikramiyeleri, özlük hakları, sağlık ve tedavi sorunları ve ölüm yardımı gibi konularda ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılmış bulunacaktır. Burada unutulmaması gereken bir konu vardır; onu da şu şekilde arz etmem gerekiyor: Uzman erbaşlık kurumu, sözleşme esasına dayanan bir sistemle belli bir süre çalışma ve çalışılan yıla göre ikramiye alınmasına dayanan bir kurumdur; bu nedenle, memuriyet gibi düşünülmemelidir. Özellikle elektronik ve mekanik sistemlerde görev yapan uzman erbaşlarımızın, aldıkları ikramiyeyle sivil hayatta bir meslek ve iş sahibi olmaları çok kolaydır.

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısıyla ilgili teknik bilgiler, yapılan değişiklikler, tasarının gerekçesinde, özellikle Millî Savunma Komisyonu raporlarında ayrıntılı olarak açıklanmış olduğundan, bunlara daha fazla değinmeye gerek görmüyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel bir ordu olma yolundaki adımlarından birisi uzman erbaşlık kurumudur.

Bu kuruma hak ettiği değeri ve önemi daha da verecek olan bu kanun tasarısının, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, AK Parti Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmazer.

Şahısları adına söz isteği yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TASARISI

(Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında KanunTasarısı)

MADDE 1.- 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun Değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3.- Bu Kanunda geçen deyimlerden;

36

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki