Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 3. Yasama Yılı
65. Birleşim 13/Şubat /2013 Çarşamba
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 89 sayfadır.

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara'nın Cumhu-riyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz ülkemizi şikâyet etmedik ama siz ülkenizi şikâyet eden birisi arıyorsanız, Sayın Cumhurbaşkanının eşiyle bir sohbet edin, o size ülkesi nasıl şikâyet edilir anlatsın önce, bu bir, birincisi bu.

RECEP ÖZEL (Isparta) O bir haksızlığa uğradığından dolayı dava açtı.

MUHARREM İNCE (Devamla) - İkincisi, ben sizi anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Şeker fabrikalarını satış kararı, kapatma kararı alıyorsunuz, sonra bu karardan vazgeçiyorsunuz; kararı alan Başbakan, karardan vazgeçen Başbakan, çarşaf çarşaf teşekkür edilen kişi yine Başbakan.

Sonra bakıyor, bakanın birisi çıkıyor "Özürlüden öğretmen olmaz." diyor, özürlüleri incitiyor; sonra "Olur." diyen bir hükûmet başkanı çıkıyor, sonra ona teşekkür ediliyor.

Çocuklara 3 SBS'yi getiren siz, size teşekkür ettiler. 3 SBS'den vazgeçip 1 SBS'yi getiren yine siz, yine teşekkür edilen siz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Bunun sataşmayla ne alakası var?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Suriye'ye "Kardeşim Esad" diyen siz, teşekkür ediliyor; "Kanlım Esed" diyen siz, yine teşekkür ediliyor.

Elinde iple dolaşan siz, idamı tartışan siz, sonra İmralı'ya televizyon gönderen yine siz.

"Başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin bir dayatması ya da bir özentinin sonucudur." deyip alkışlanan siz, bugün başkanlık tartışmasından medet uman yine siz.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Sataşmaya gel, sataşmaya.

MUHARREM İNCE (Devamla) - "Görüşen şerefsizdir." diyen siz, "Siyasi hayatıma mal olsa da görüşürüm." diyen yine siz.

"Ergenekon'un savcısıyım." diyen siz, Ergenekon'un ziyaretçisi olan yine siz.

Uzun tutukluluk süreleri için kanun çıkaran siz, bundan şikâyet eden yine siz.

Bakın, biz yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarının araştırılmasını istiyoruz, orada bekliyorlar, bakın yukarıda. Yurt dışından işçilerimiz yukarıda sizi izliyor, biraz sonra oyu göreceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu komisyonun kurulmasına kim oy kullanacak, kim ret oyu kullanacak, bütün Meclis, halkımız buna şahit olacak diyorum, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İnce.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Çelebi, buyurun.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmacı…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - İsim verdi, isim.

BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika. Lütfen…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) - Konuşmacı, benim ismimi zikrederek…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, isim verdi.

BAŞKAN - Bir dakika… İşitemiyorum bağırdığınız için.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sinirlenmeyin Sayın Başkan, şekeriniz yükselmesin.

BAŞKAN - Siz de oradan… Lütfen… Lütfen susun da hatibi dinleyin.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmacı benim ismimi de zikrederek, ismimi de ifade ederek bu kürsüde söylemediğim, bu kürsüde hiçbir şekilde ifade etmediğim cümlelerimi tam da çarpıtarak, buradaki amacın tamamen dışında, bizi de karalayarak ve suçlayarak bir değerlendirmede bulunmuştur. Onun için söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun efendim, iki dakika… Lütfen, çelebiliğinizi muhafaza ederek… (CHP sıralarından alkışlar)

45

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa