Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 2. Yasama Yılı
32. Birleşim 09/Aralık /2011 Cuma
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 199 sayfadır.

Bakın arkadaşlar, yıllarca bu ülkede yargısız infazdan söz ettik. Herkes bu ülkede dedi ki: "Yargısız infaz var." Şimdi yargıyla infaz var.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Siz milletvekillerini bu Meclisten attınız. Diktacılar!

İZZET ÇETİN (Ankara) - Ne oradan laf atıyorsun?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Önceden hiç ağzınızı açmadınız, hiç söylemediniz bunu, hiç. Hiç söylemediniz. Şimdi aklınıza geldi. Bugün aklınıza geldi.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Önceden yargısız infaz vardı, şimdi…

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bir milletvekilini Meclisten dışarı attınız. Sizi diktacılar sizi!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Bak Metiner… Kes sesini!

BAŞKAN - Lütfen… Lütfen…

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Terör estirdiniz.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Kes sesini be!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen kes!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Kes sesini! Sen kimsin be?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen kimsin?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Kadrolu laf atıcı! Kadrolu… (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen…

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Haydi oradan, sen kimsin?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Sen kimsin orada ya?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Otur yerine!

BAŞKAN - Lütfen…

MUHARREM İNCE (Devamla) - Başkan, yani Sayın Başkan, bu adam buraya oturmuş…

MEHMET METİNER (Adıyaman) - "Bu adam" dediğin sensin.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Evet, bu adamsın sen! Sen kimsin ya?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen kimsin?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Sen kimsin?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen kimsin?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdiden sonra Cumhuriyet Halk Partisine…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHARREM İNCE (Devamla) - …bu Metiner laf attığında hepimiz birlikte cevabını verelim. (CHP sıralarından "Verelim." sesleri) Hep birlikte.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Yüreğin yetiyorsa, hodri meydan!

BAŞKAN - Sayın İnce… Sayın İnce lütfen… Lütfen Sayın İnce…

Evet, birleşime beş dakika ara veriyorum arkadaşlar.

Kapanma Saati: 21.12

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati:21.22

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32'nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

113

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa