Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
72. Birleşim 11/Mart /2010 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 83 sayfadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertugay.

Sayın Doğru, buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Benim söz talebim, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hafta sonuna gelmesiyle ilgilidir. Ben, buradan, bütün tıp mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Türk milletinin her ferdine hak ettiği sağlık hizmetini sunabildiğimiz zaman, anlamına uygun olacak bayram kutlamaları daha güzel olacaktır.

Hekimler başta olmak üzere, bütün sağlık personeli fedakâr bir şekilde çalışmakta ve görev yapmaktadır. Çıkarılan son kanunlardan birçok şikâyetler vardır. Sağlık çalışanları, özellikle, son çıkarılan kanunlardan çok şeyler beklemişlerdir ancak beklentilerinin yerine gelmiş olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak yine de onlar, gecelerini gündüzlerine katarak insanüstü gayretle çalışıyorlar. Devlet olarak da onları takdir etmek mecburiyetindeyiz.

Ülkemizde en zor şartlarda çalışan personel başta olmak üzere, bütün hekimlerimize çalışmalarından dolayı takdir ve şükranlarımı sunuyor, nice yıllara daha güzel şartlarda ulaşmalarını ve bayram yapmalarını temenni ediyorum.

Söz verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları vardır.

Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÖNERGELER

1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/189)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ak Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığındaki görevimin yoğunluğu nedeniyle, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifamın kabulünü arz eder, saygılar sunarım. 10/03/2010

Zeyid Aslan

Tokat

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, 1930 yılında Van'ın Erciş ilçesindeki Zilan Deresi'nde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/615)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Van'ın Erciş İlçesinde 1930 yılında yaşanan Zilan Katliamı araştırılıp, isyan dönemi yaşanan olayların aydınlatılması amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır)

2) Gültan Kışanak (Diyarbakır)

3) Ayla Akat Ata (Batman)

4) Bengi Yıldız (Batman)

5) Akın Birdal (Diyarbakır)

6) Emine Ayna (Mardin)

7) Fatma Kurtulan (Van)

8) Hasip Kaplan (Şırnak)

9) Hamit Geylani (Hakkâri)

24

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa