Turkiye Buyuk Millet Meclisi


Bakanlar Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Konuşmaları

Bakan Adı Sıralı


A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ)
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Kültür Ve Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
ABDULHALUK MEHMET ÇAY
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ABDULKADİR CAVİT EKİN
Ekonomi Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ABDULLAH AKER
Koordinasyon Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ticaret Vekili Ve Sanayi Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
İktisat Ve Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (ABDULLAH AZMİ TORUN)
Heyeti Vekiliye Reis Vekili Ve Şeriye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Şeriye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
ABDULLAH GÜL
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ABDULLAH TENEKECİ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
ABDÜLBAKİ ATAÇ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ABDÜLKADİR AKCAN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ABDÜLKADİR AKSU
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ABDÜLKADİR ATEŞ
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ABDÜLKADİR CAVİT EKİN
Ekonomi Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ABDÜLKERİM DOĞRU
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ABDÜLLATİF ŞENER
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ABİDİN ÖZMEN
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR)
Dahiliye Vekaleti Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Dahiliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.)
Dahiliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
ADNAN KAHVECİ
Maliye Ve Gümrük Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ADNAN KARAKÜÇÜK
Gençlik Ve Spor Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
ADNAN KESKİN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AĞBAL Naci
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AHMED FİKRİ TUZER (DR.)
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
AHMET BAHİR ERSOY
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET ÇAKMAK
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET DALLI
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
AHMET DEMİRCAN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AHMET DENİZOLGUN (ARİF AHMET DENİZOLGUN)
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AHMET HULUSİ ALATAŞ (DR.)
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET HULUSİ KÖYMEN
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET KARAASLAN
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET KARAEVLİ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
AHMET KARAHAN
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET KARAYİĞİT
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET KENAN TANRIKULU
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
AHMET MAHİR ABLUM
Sosyal Güvenlik Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET MİTHAT SAN
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
AHMET MUHTAR BEY*
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
AHMET MÜKERREM SAROL
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
AHMET NUSRET TUNA
Tarım Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET OĞUZ
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
AHMET ÖZEL
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
AHMET ŞENER
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Orman Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Orman Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET TANER KIŞLALI
Kültür Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Kültür Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET TEVFİK PAKSU
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET TOPALOĞLU
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
AHMET TÜRKEL
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AKDAĞ Recep
Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
AKIN GÖNEN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALBAYRAK Berat
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
ALEV COŞKUN
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALGAN HACALOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ALİ ADNAN KARAKÜÇÜK
Gençlik Ve Spor Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ BABACAN
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
ALİ BEY (ALİ ÇETİNKAYA)
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
ALİ BEY (ALİ GALİP YENEN)
Dahiliye Vekaleti Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER)
Dışişleri Bakanı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 18. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
ALİ CAVİT ORAL
Tarım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ALİ CENANİ BEY (MEHMET ALİ CENANİ)
Nafıa Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
ALİ COŞKUN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
ALİ ÇETİNKAYA
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
ALİ DİNÇER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ALİ EKREM ALİCAN
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR)
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Başvekil Ve Müdafaa-i Milliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Başvekil Ve Müdafaa-i Milliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Dahiliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
ALİ FUAT AGRALI
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
ALİ FUAT ALİŞAN
Devlet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ FUAT CEBESOY
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
ALİ İHSAN GÖĞÜŞ
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ MESUT EREZ
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Tarım Bakanı Vekili Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Maliye Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ NAİLİ ERDEM
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ALİ NASIR ZEYTİNOĞLU
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ALİ RANA TARHAN
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
ALİ RIZA GÖNÜL
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ALİ RIZA TÜREL
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
ALİ RIZA UZUNER
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ALİ ŞEVKİ EREK
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ TALİP ÖZDEMİR
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ALİ TANRIYAR
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
ALİ TOPUZ
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALPARSLAN TÜRKEŞ
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AMİRAL FAHRİ ENGİN
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
ARİF HİKMET ONAT
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ARSLAN Ahmet
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
ATA BEY (MEHMED ATA ATAY)
Dahiliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
ATIF İNAN
Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ATİLLA KOÇ
Kültür Ve Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
AVNİ AKYOL
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
AVNİ BAŞMAN
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
AVNİ DOĞAN
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
AYDIN GÜVEN GÜRKAN
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AYFER YILMAZ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AYVAZ GÖKDEMİR
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AZİMET KÖYLÜOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BAHATTİN ŞEKER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
BAHİR ERSOY
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
BAHRİ DAĞDAŞ
Tarım Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
BAK Osman Aşkın
Gençlik Ve Spor Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
BARLAS KÜNTAY
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BEHÇET UZ
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
BEHİÇ BEY (BEHİÇ ERKİN)
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
BEKİR AKSOY
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
BEKİR SAMİ BEY (BEKİR SAMİ KUNDUK)
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
BEKİR SAMİ DAÇE
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BEŞİR ATALAY
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BİNALİ YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
BOZDAĞ Bekir
Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
BURHAN KARA
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
BÜLENT AKARCALI
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Milli Eğitim Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR)
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
CAHİT KARAKAŞ
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
CAHİT KAYRA
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ve Maliye Bakan Vekili Millet Meclisi 4. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
CAMİ BEY (ABDÜLKADİR CAMİ BAYKURT)
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
CANİKLİ Nurettin
Millî Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
CAVİT ÇAĞLAR
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
CAVİT ERDEMİR
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
CAVİT ORAL
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR)
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Mübadele İmar Ve İskan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İktisat Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
CELAL TEVFİK KARASAPAN
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
CELAL YARDIMCI
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Ziraat Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
CELALETTİN ARİF BEY*
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
CELALETTİN COŞKUN
Gençlik Ve Spor Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
CEMAL BÜYÜKBAŞ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
CEMAL HÜSNÜ BEY (CEMAL HÜSNÜ TARAY)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
CEMAL KÜLAHLI
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
CEMİL BEY (MEHMET CEMİL UYBADIN)
Dahiliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Dahiliye Vekili Ve Sıhhiye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
CEMİL CAHİT TOYDEMİR (ORGENERAL)
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
CEMİL ÇİÇEK
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
CENGİZ ALTINKAYA
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
CENGİZ TUNCER
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
CEVAT AYHAN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
CEVAT EKİN
Ekonomi Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
CEVDET KERİM İNCEDAYI
Bayındırlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
CEVDET YILMAZ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
CEZMİ ERÇİN
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN)
Maliye Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Maliye Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Köyişleri Bakan Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
COŞKUN KIRCA (ALİ COŞKUN KIRCA)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ÇAVUŞOĞLU Hakan
Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
ÇAVUŞOĞLU Mevlüt
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
ÇELİK Ömer
Avrupa Birliği Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
DEMİRCAN Ahmet
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
DENİZ BAYKAL
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Maliye Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
DOĞAN BARAN
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
DOĞAN KİTAPLI
Devlet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
EDİP SAFDER GAYDALI
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
EDİP SOMUNOĞLU (OSMAN EDİP SOMUNOĞLU)
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
EGEMEN BAĞIŞ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
EKREM ALİCAN
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Millet Meclisi 1. Dönem
EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Ve Başbakan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
EKREM PAKDEMİRLİ
Maliye Ve Gümrük Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ELVAN Lütfi
Kalkınma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL)
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
EMİN KALAFAT
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
EMİN KUL
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT)
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
EMRE GÖNENSAY
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ENİS ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ENİS YALIM EREZ
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ENVER AKOVA
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ENVER GÜRELİ
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
ERCAN KARAKAŞ (MEHMET ERCAN KARAKAŞ)
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ERCAN VURALHAN
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ERDAL İNÖNÜ
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Başbakan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ERKAN MUMCU
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Kültür Ve Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ERMAN ŞAHİN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
EROĞLU Veysel
Orman Ve Su İşleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
EROL ÇEVİKÇE
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
EROL YILMAZ AKÇAL
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ERSİN TARANOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ERTUĞRUL GÜNAY
Kültür Ve Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
ESAT BEY (ESAT SAGAY)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
ESAT BUDAKOĞLU
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ)
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES)
Milli Müdafaa Vekili Ve Başvekil Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Nafıa Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
İçişleri Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
EYÜP AŞIK
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
FAHRETTİN KERİM GÖKAY
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
FAHRETTİN KURT
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
FAHRETTİN ULAŞ
İktisat Ve Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
FAHRİ BELEN (MEHMET FAHRETTİN BELEN)
Bayındırlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
FAİK KURDOĞLU
Tarım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
FAİK ÖZTRAK
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
FAKIBABA Ahmet Eşref
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
FARUK BAL
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
FARUK ÇELİK
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
FARUK NAFIZ ÖZAK
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN)
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
İçişleri Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili Millet Meclisi 2. Dönem
İçişleri Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
FATİN RÜŞTÜ ZORLU
Hariciye Vekili Ve Maarif Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı Ve Milli Müdafaa Vekil Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.)
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
FEHİM ADAK
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN)
Adalet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
FENNİ İSLİMYELİ
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY)
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER)
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
FERİT BEY (AHMET FERİT TEK)
Dahiliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
FERİT MELEN
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Savunma Bakanı Ve Başbakan Vekili Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
FETHİ ÇELİKBAŞ
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Sanayi Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Sanayi Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İşletmeler Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İktisat Ve Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
FEVZİ AYTEKİN
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Devlet Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İçişleri Bakanı Ve Devlet Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK)
Müdafaa-i Milliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
FEVZİ UÇANER
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
FEYZİ BEY (FEYZİ PİRİNÇCİOĞLU)
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Nafıa Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Nafıa Vekili Ve İktisat Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
FİKRET GÜNDOĞAN
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
FİKRET ÜNLÜ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
FUAD BEY*
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
FUAT BEY (DR. FUAT UMAY)
Sıhhiye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
FUAT ÇAY
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ)
Hariciye Vekili Ve Milli Müdafaa Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
FUAT SİRMEN
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
GENERAL NACİ TINAZ
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA)
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
GÜL Abdulhamit
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
GÜLDAL AKŞİT
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
GÜLER İLERİ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
GÜNDÜZ ÖKÇÜN (AHMET GÜNDÜZ ÖKÇÜN)
Dışişleri Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Dışişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
GÜNEŞ ÖNGÜT
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
GÜNEŞ TANER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
GÜRHAN TİTREK
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı Ve Milli Eğitim Bakanı Vekili Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Ticaret Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HADİ HÜSMAN
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
HADİ HÜSMAN (ABDULHADİ HÜSMAN)
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Ve İktisat Ve Ticaret Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
HAFIZ MEHMET BEY (HAFIZ MEHMED ENGİN)
Adliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU)
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
HAKAN TARTAN
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HAKKI BEHİÇ BEY (HAKKI BEHİÇ BAYİÇ)
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
HAKKI GEDİK (İSMAİL HAKKI GEDİK)
İşletmeler Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Bakanı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 9. Dönem
HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU)
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
HALİL AYAN
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
HALİL BAŞOL
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HALİL ÇULHAOĞLU
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HALİL İBRAHİM ÖZSOY
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HALİL ÖZYÖRÜK
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
HALİL ŞIVGIN
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
HALİT NAZMİ KEŞMİR
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HALUK ŞAMAN
Çalışma Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Çalışma Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
HAMDİ ÜÇPINARLAR (AHMET HAMDİ ÜÇPINARLAR)
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
HASAN AKSAY
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HASAN AKYOL
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HASAN ALİ YÜCEL
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
HASAN BEY (HASAN SAKA)
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
İktisat Vekili Ve Maliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
HASAN CELAL GÜZEL
Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER)
Devlet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Adalet Bakanı Ve Turizm Ve Tanıtma Bakan Vekili Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
HASAN EKİNCİ
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Orman Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Orman Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HASAN ESAT IŞIK
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Milli Savunma Bakanı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 13. Dönem
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ)
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Ziraat Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Maliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
HASAN FEHMİ GÜNEŞ
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
HASAN GEMİCİ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HASAN MENEMENCİOĞLU
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
HASAN POLATKAN
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Maliye Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Bayındırlık Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
HASAN SAKA
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HASAN ŞEVKET ADALAN
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Bayındırlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Maliye Bakanı Gümrük Ve Tekel Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HASAN TAHSİN BANGUOĞLU
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HASAN UFUK SÖYLEMEZ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HAYATİ YAZICI
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
HAYDAR ÖZALP
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HAYRETTİN ERKMEN
Dışişleri Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Dışişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İmar Ve İskan Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Çalışma Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Çalışma Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Çalışma Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU)
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Vekili Ve İmar İskan Bakanı Vekili Millet Meclisi 3. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Ve Milli Eğitim Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HAYRİ MUMCUOĞLU
Adalet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
HIFZI OĞUZ BEKATA
Devlet Bakanı Ve Milli Savunma Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
HİKMET BEY (HİKMET BAYUR)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
HİKMET ÇETİN
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HİKMET SAMİ TÜRK
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HİKMET ULUĞBAY
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HİLMİ BEY (HİLMİ URAN)
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
HİLMİ İNCESULU
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
HİLMİ İŞGÜZAR
Sosyal Güvenlik Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HÜDAİ ORAL
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ)
Devlet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Ve Milli Savunma Bakanı Vekili Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HÜSAMETTİN ÖRÜÇ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HÜSEYİN ATAMAN
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Adliye Vekili Ve Dahiliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
HÜSEYİN CAHİT ARAL
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
HÜSEYİN ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
HÜSEYİN ÖZALP
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Orman Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Orman Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HÜSNÜ ÇAKIR
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
HÜSNÜ YUSUF GÖKALP
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
IŞIK Fikri
Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
IŞILAY SAYGIN
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
IŞIN ÇELEBİ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İBRAHİM CELALETTİN UZER
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İBRAHİM GÜRDAL
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
İBRAHİM ÖZDEMİR
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY)
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İBRAHİM TEKİN
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Ve Çalışma Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İBRAHİM TEZ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ)
Bahriye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İHSAN GÜRSAN
Maliye Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL
Dışişleri Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Dışişleri Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Dışişleri Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İHSAN ŞEREF DURA
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İHSAN TOPALOĞLU
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM)
Tarım Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İLHAMİ SANCAR
Milli Savunma Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İLHAN AKÜZÜM
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İLHAN AŞKIN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İLYAS KARAÖZ
Tarım Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İLYAS SEÇKİN
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Devlet Bakanı Vekili Millet Meclisi 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İMDAT SÜTLÜOĞLU
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
İMREN AYKUT
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İRFAN BARAN
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İRFAN ÖZAYDINLI
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İSA HİSAN BİNGÖL
Orman Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Orman Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Orman Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR)
Devlet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İSMAİL CEM
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İSMAİL FAZIL PAŞA (İSMAİL FAZIL CEBESOY)
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İSMAİL HAKK TEKİNEL
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İSMAİL HAKKI BİRLER
Devlet Bakanı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 13. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSMAİL KAHRAMAN
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İSMAİL MÜFTÜOĞLU
Adalet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSMAİL ÖZDAĞLAR
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İSMAİL SAFA GİRAY
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
İSMET ATTİLA
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
İSMET BEY (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ)
Erkan-ı Harbiyei Umumiye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ)
Başbakan Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İSMET ÖZARSLAN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İSMET PAŞA (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ)
Başvekil Ve Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN)
Başbakan Yardımcısı Ve Mili Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Maliye Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY)
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İZZET AKÇAL
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK)
Devlet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KÂMRAN EVLİYAOĞLU
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
KAMRAN İNAN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Ve Adalet Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KAMURAN EVLİYAOĞLU
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KASIM GÜLEK
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Bayındırlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
KAZIM OKSAY
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP)
Müdafaa-i Milliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
KAZIM YURDAKUL
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KEMAL AKKAYA
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
KEMAL DEMİR
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakan Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
KEMAL UNAKITAN
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
KEMAL ZEYTİNOĞLU
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Bayındırlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Bayındırlık Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
KEMALİ BAYAZIT
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
KENAN BULUTOĞLU
İşletmeler Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
İşletmeler Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KENAN YILMAZ
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
KORAY AYDIN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
KORKUT ÖZAL
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KÖKSAL TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KÜRŞAD TÜZMEN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
LEBİT YURDOĞLU
Köyişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
LUTFULLAH KAYALAR
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
LÜTFİ DOĞAN
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
LÜTFİ KIRDAR
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
LÜTFÜ ESENGÜN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
LÜTFÜ TOKOĞLU
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
M. SABRİ BEY (MEHMET SABRİ TOPRAK)
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MACİT ZEREN
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR)
İktisat Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
MAHMUT ERDİR
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT)
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP
Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MAHMUT ÖZDEMİR
Yerel Yönetim Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Yerel Yönetim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MAHMUT TÜRKMENOĞLU
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MAHMUT VURAL
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MALİK YOLAÇ
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MAZHAR BEY (MAZHAR GERMEN) (DR.)
Sıhhiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MEHMET ALİ ŞAHİN
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET ALİ YILMAZ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET ALTINSOY
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MEHMET ARİF DEMİRER
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MEHMET ATIF BENDERLİOĞLU
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
MEHMET AYDIN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MEHMET BAHATTİN YÜCEL
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET BATALLI
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET CAN
Adalet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET CAVİT KAVAK
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET CELALETTİN SİREN
Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
MEHMET CEMİL BENGÜ
Devlet Vekili Ve Maarif Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Adliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Ziraat Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MEHMET DÖNEN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET ERSİN FARALYALI
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET GÖLHAN
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET GÜLCEGÜN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET HALİT DAĞLI
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET HİLMİ GÜLER
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
MEHMET İHSAN GÜRSAN
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET İHSAN TOPALOĞLU
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET İLHAMİ SANCAR
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MEHMET İZMEN
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MEHMET KAHRAMAN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET KAZIM DİNÇ
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET KEÇECİLER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MEHMET KEMAL AĞAR
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET MEDENİ BERK
İmar Ve İskan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
İmar Ve İskan Vekili Ve Maliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
MEHMET MEHDİ EKER
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
MEHMET MOĞULTAY
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET MUHLİS ETE
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı Ve Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Vekili Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
MEHMET NECAT ELDEM
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MEHMET ORHAN TUĞRUL
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
MEHMET RECAİ KUTAN
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET SAĞLAM
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET SALİH YILDIRIM
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Sanayi Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET ŞİMŞEK
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Başvekil Vekili Ve Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Adliye Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
MEHMET TAHİR KÖSE
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET TAHİR KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET TOPAÇ
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MEHMET TURGUT
Sanayi Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Dahiliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maarif Vekili Ve Maliye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maarif Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
MEHMET VEHBİ DİNÇERLER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MEHMET YAZAR
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Milli Savunma Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MEHMET YÜCELER
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET ZİYATTİN TOKAR
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MELDA BAYER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MERAL AKŞENER
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
METE TAN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
METİN BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
METİN EMİROĞLU
Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
METİN GÜRDERE
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
METİN MUSAOĞLU
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
METİN ŞAHİN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUAMMER ÇAVUŞOĞLU
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MUAMMER ERTEN
Sanayi Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MUHAMMET KELLECİ
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUHİDDİN GÜVEN
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
MUHLİS BEY (MUHLİS ERKMEN)
Ziraat Vekili Ve Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
MUHLİS ERKMEN
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
MUHTAR BEY (AHMET MUHTAR CİLLİ)
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MUKADDER ÖZTEKİN
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Ve Milli Eğitim Bakan Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
MURAT BAŞESGİOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSA DEMİRCİ
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSA KAZIM EFENDİ (MUSA KAZİM ONAR)
İkinci Reis Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE
Gençlik Ve Spor Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA)
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSTAFA DEMİR
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER)
Şeriye Ve Efkaf Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Şeriye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Şeriye Ve Efkaf Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (MUSTAFA FEVZİ SARHAN)
Şeriye Vekili (diyanet İşleri Bakanı) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MUSTAFA GÜLCÜGİL
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSTAFA KALEMLİ
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Orman Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUSTAFA KUL
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSTAFA MACİT ZEREN
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Mübadele İmar Ve İskan Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Mübadele İmar Ve İskan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MUSTAFA OK
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUSTAFA RAHMİ BEY (MUSTAFA RAHMİ KÖKEN)
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Ticaret Vekili Ve Ziraat Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MUSTAFA ŞEREF BEY (MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN)
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR)
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSTAFA TINAZ TİTİZ
Kültür Ve Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUSTAFA YILMAZ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MUZAFFER KURBANOĞLU
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Ve Münakalat Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU)
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Kültür Ve Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MÜMTAZ ÖKMEN
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
MÜMTAZ SOYSAL (OSMAN MÜMTAZ SOYSAL)
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MÜMTAZ TARHAN
Çalışma Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MÜNİR BİRSEL
İşletmeler Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
MÜNİR HÜSREV GÖLE
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
NAFİZ KÖREZ
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
NAFİZ KURT
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
NAHİT MENTEŞE
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ve Ulaştırma Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU)
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NAMIK GEDİK
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Dahiliye Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
NAMIK KEMAL ZEYBEK
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
NAMİ ÇAĞAN
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NAZMİ TOPÇUOĞLU
Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
NECATİ ÇELİK
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NECDET MENZİR
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NECDET UĞUR
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NECMETTİN CEVHERİ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NECMETTİN ERBAKAN
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK)
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN)
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
NEDİM ÖKMEN
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Maliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Tarım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
NEJAT ARSEVEN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
NEŞET AKMANDOR
Milli Savunma Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NEVZAT AYAZ
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
NEVZAT ERCAN
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NİHAD KÜRŞAD
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NİHAT ERGÜN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
NİHAT ERİM
Bayındırlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
NİHAT İYRİBOZ
Tarım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
NİHAT KİTAPÇI
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
NİHAT KÜRŞAT
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NİHAT MATKAP
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
NİHAT REŞAT BELGER
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
NİHAT SU
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
NİMET ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
NUMAN MENEMENCİOĞLU
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
NURETTİN ARDIÇOĞLU
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
NURETTİN OK
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NURİ BAYAR (NURİ KEMAL BAYAR)
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN)
Çalışma Bakanı Ve İşletmeler Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
NURULLAH ESAT SÜMER
Dışişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN)
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
OĞUZHAN ASİLTÜRK
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
OKTAY AGAH GÜNER
Kültür Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
OKTAY VURAL
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ORHAN ALP
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ORHAN BİRGİT
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
ORHAN CEMAL FERSOY
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ORHAN DENGİZ
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ORHAN EREN
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ORHAN KÜRÜMOĞLU (MEHMET ORHAN KÜRÜMOĞLU)
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
ORHAN OĞUZ
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ORHAN ÖZTRAK
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakan Vekili Ve Gümrük Ve Tekel Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Ve Maliye Bakanı Vekili Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ORHAN TUĞRUL
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
OSMAN DURMUŞ
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
OSMAN KAPANİ
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
OSMAN PEPE
Çevre Ve Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Adalet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
ÖMER BARUTÇU
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ÖMER DİNÇER
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
ÖMER LÜTFİ BEY (ÖMER LÜTFİ YASAN)
Nafıa Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
ÖMER ORHAN ALP
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ÖMER UCUZAL
Adalet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
ÖNDER SAV
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ÖZER DERBİL
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
RAİF AYBAR
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
RAİF KARADENİZ
Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
RAMAZAN MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY)
Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ve Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
RECAİ İSKENDEROĞLU
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
RECEP AKDAĞ
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER)
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
RECEP ÖNAL
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
REFAİDDİN ŞAHİN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
REFET BEY (REFET CANITEZ)
Mübadele İmar Ve İskan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE)
İmar Ve İskan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Dahiliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Milli Müdafaa Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
REFET SEZGİN
Devlet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM)
Sıhhiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
REFİK BEY (REFİK SAYDAM)
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Başvekil Vekili Ve Sıhhat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Sıhhiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Sıhhiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE)
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
REFİK ŞEVKET BEY (REFİK ŞEVKET İNCE)
Adliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE)
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
REŞAT ŞEMSETTİN SİRER
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
RIFKI DANIŞMAN
Kültür Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Kültür Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
RIFKI SALİM BURÇAK
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
RIZA AKÇALI
Çevre Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR)
Sıhhiye Ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Sıhhiye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Sıhhiye Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA)
Adliye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
RİFAT ÖÇTEN
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
RİFAT SERDAROĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU
Adalet Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Adalet Bakanı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 9. Dönem
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
SABAHATTİN ÖZBEK (AHMET SABAHATTİN ÖZBEK)
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Ulaştırma Bakanı Ve Mili Eğitim Bakanı Vekili Millet Meclisi 3. Dönem
SABİT BATUMLU
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
SABİT OSMAN AVCI
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SABRİ BEY (MEHMET SABRİ TOPRAK)
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SABRİ TEKİR
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
SACİT GÜNBEY
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
SADETTİN BİLGİÇ
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SADETTİN TANTAN
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
SADIK KUTLAY
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK)
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
SADİ KONUK (DR.)
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
SADİ SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
SADULLAH ERGİN
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
SAFFET ARIKAN
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
SAFFET SERT
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU)
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
SAİT NACİ ERGİN
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ)
Devlet Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU)
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Sanayi Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
İşletmeler Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 9. Dönem
SAMİ GÜÇLÜ
Tarım Ve Köyişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SEBATİ ATAMAN
Koordinasyon Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Koordinasyon Vekili Ve Sanayi Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Sanayi Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI)
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
SELAHATTİN BABÜROĞLU
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER)
Dışişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
SELMA ALİYE KAVAF
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
SEYFİ KURTBEK
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY)
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK)
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Adalet Bakanı Vekili Millet Meclisi 3. Dönem
Ulaştırma Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Köyişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *)
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SEZAİ ERGUN
Gençlik Ve Spor Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SIRRI ATALAY
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
SIRRI BEY (HÜSEYİN SIRRI BELLİOĞLU)
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
SIRRI DAY
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI)
Basın Yayın Ve Turizm Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Vekili Ve Sanayi Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
İktisat Ve Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
İşletmeler Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Bakanı Ve Gümrük Ve Tekel Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ)
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
SUAT SEREN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
SUDİ NEŞE TÜREL
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
SÜLEYMAN ARİF EMRE
Devlet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL)
Başbakan Millet Meclisi 2. Dönem
SÜLEYMAN SIRRI BEY (SÜLEYMAN SIRRI ARAL)
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SÜLEYMAN SUAT SEREN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SÜMER ORAL
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Sosyal Güvenlik Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ŞAHİN ULUSOY
Turizm Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR)
İktisad Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
İktisat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
ŞAKİR ŞEKER
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN)
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ŞEKİP İNAL
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN)
Münakalat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Milli Müdafaa Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
ŞENOL BAL
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
ŞERAFETTİN ELÇİ
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ŞERİF ERCAN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ŞEVKET BULADOĞLU
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ŞEVKET KAZAN
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Adalet Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU
Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
ŞİNASİ ALTINER
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ŞİNASİ DEVRİN
Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ŞUAYİP ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ŞÜKRÜ ERDEM
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ŞÜKRÜ KAYA BEY (MEHMET ŞÜKRÜ KAYA)
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Dahiliye Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Dahiliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
ŞÜKRÜ KOÇAK
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ŞÜKRÜ SİNA GÜREL
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ŞÜKRÜ YÜRÜR
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
TAHSİN BEKİR BALTA
Çalışma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ekonomi Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
TAHSİN COŞKAN
Tarım Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
TALAT ASAL
Gençlik Ve Spor Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TANER YILDIZ
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
TANSU ÇİLLER
Dışişleri Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
TEOMAN KÖPRÜLÜLER
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TEOMAN RIZA GÜNERİ
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
TEVFİK FİKRET SILAY
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
TEVFİK İLERİ
Nafıa Vekili Ve Maarif Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Nafıa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 9. Dönem
TEVFİK İLERİ (AHMET TEVFİK İLERİ)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
TEVFİK KORALTAN
Kültür Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Kültür Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (TEVFİK RÜŞTÜ ARAS)
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 4. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (TEVFİK RÜŞTÜ ARAS) (DR.)
Sıhhiye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Vekaleti Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
TUNCA TOSKAY
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
TUNCAY MATARACI
Gümrük Ve Tekel Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TUNÇ BİLGET
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN)
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TURAN GÜNEŞ
Dışişleri Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Dışişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN)
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER)
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Çalışma Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TURGUT YAŞAR GÜLEZ
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TURHAN BİLGİN
Devlet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
TURHAN FEYZİOĞLU
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı Ve Dışişleri Bakan Vekili Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Vekili Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
TURHAN KAPANLI
Orman Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Orman Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
TURHAN TAYAN
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ÜLKÜ GÜNEY (ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY)
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ÜNAL ERKAN
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
VAHİT HALEFOĞLU (VAHİT MELİH HALEFOĞLU)
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
VASIF BEY (VASIF ÇINAR)
Maarif Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL)
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
VECDİ İLHAN
Orman Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Orman Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
VEDAT ALİ ÖZKAN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
VEDAT DİCLELİ
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ)
Köyişleri Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Köyişleri Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
VEFA TANIR
Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Bayındırlık Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Bayındırlık Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
VEFİK PİRİNÇCİOĞLU
Devlet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK)
Maarif Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
VEHBİ EFENDİ (MEHMET VEHBİ ÇELİK)
Şeriye Ve Efkaf Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
VEYSEL ATASOY
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
VEYSEL EROĞLU
Çevre Ve Orman Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
VURAL ARIKAN
Maliye Ve Gümrük Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
YAMAN TÖRÜNER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
YAŞAR DEDELEK (İBRAHİM YAŞAR DEDELEK)
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
YAŞAR OKUYAN
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
YAŞAR TOPÇU
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Ulaştırma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
YAŞAR YAKIŞ
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
YILDIRIM AKBULUT
İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
YILDIRIM AKTUNA
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
YILMAZ ERGENEKON
Maliye Bakanı Millet Meclisi 4. Dönem
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
YILMAZ KARAKOYUNLU
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
YUNUS MUAMMER ALAKANT
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
YUSUF AZİZOĞLU
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
YUSUF BOZKURT ÖZAL
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK)
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Adliye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Hariciye Veklili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Hariciye Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Hariciye Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İktisat Vekili Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
YUSUF ZİYA ÖNDER
Adalet Bakanı Millet Meclisi 3. Dönem
YÜCEL SEÇKİNER
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
YÜKSEL ÇAKMUR
Gençlik Ve Spor Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
YÜKSEL YALOVA
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
YÜMNÜ ÜRESİN
Ulaştırma Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN)
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Müdafaa Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Ziraat Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
ZEKAİ DORMAN (ÖMER ZEKAİ DORMAN)
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı Millet Meclisi 1. Dönem
ZEKERİYA TEMİZEL
Maliye Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ZEKİ ÇAKAN
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ZEKİ ERGEZEN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
ZEKİ YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
ZEYNEP DAĞI
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
ZEYYAT MANDALİNCİ
İktisat Ve Ticaret Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
ZİYA AKTAŞ (AHMET ZİYA AKTAŞ)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ZİYA HALİS
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ZİYA MÜEZZİNOĞLU
Maliye Bakanı Millet Meclisi 5. Dönem
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ZİYA ÖNDER (YUSUF ZİYA ÖNDER)
Adalet Bakanı Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Ticaret Bakanı Millet Meclisi 2. Dönem

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki