Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 2. Yasama Yılı
48. Birleşim 18 Ocak 2000 Salı

1. İstanbul Narkotik eski Şube Müdürü Ferruh Tankuş'un can güvenliği nedeni ile koruması var mıdır? Yoksa koruma vermeyi düşünüyor musunuz?

2. Ferruh Tankuş, eşi ve oğlunun öldürülürcesine dövülmesinde Emniyetin herhangi bir kusuru var mıdır? Varsa kusuru olanlar hakkında soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?

3. Bu olayla ilgili olay yerinde hangi inceleme yapılmıştır? Olayın akabinde Polis 155'i arayan ve ihbarda bulunan vatandaşın kimliği tespit edilmiş midir?

4. İhbar mahiyeti olan E-5 Karayolu Anbarlı Kavşağında bir otodan bir bayanın atıldığı ile ilgili hangi işlemler yapılmıştır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 29.12.1999

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/290325

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 9.12.1999 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-3080-(7/973)-2950/7446 sayılı yazısı.

Van Milletvekili Fethullah Erbaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

1. İstanbul eski Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş'un, avukatı vasıtası ile 28.1.1999 tarihinde İstanbul Vilayet Makamına vermiş olduğu dilekçe ile yakın koruma talebinde bulunduğu, bu talebe ilişkin 4.2.1999 tarihinde Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden (1) personel ile yakın koruma altına alındığı, ancak bu korumaya hiçbir şekilde kendisine takibe fırsat vermediği,

28.5.1999 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonunca daha önce Ferruh Tankuş'a verilen yakın koruma hizmetinin kaldırılmasına dair karar alındığı, alınan kararın Merkez Koruma Komisyonuna son kararın verilmesi için gönderildiği, fakat 11.9.1999 tarihinde Başbakan Oluru ile yürürlüğe giren Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre Kararın yeniden görüşülmesi için İstanbul İl Koruma Komisyonuna gönderildiği, 2.11.1999 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonunca da adı geçen hakkında verilmiş olan Yakın Koruma Kararının kaldırılmasına dair Karar alındığı,

2. 28.11.1999 günü Ferruh Tankuş ailesi ile birlikte araçları ile seyir halinde iken, başka bir aracın çarpması ile meydana gelen hasarı trafik kazası sonucu karşılıklı darp hadisesinin ardından olay yerine intikal eden Emniyet Görevlilerince gerekli kanunî işlemin yapıldığı, her iki tarafında hastaneye sevkleri ile raporları alınarak olayın adlî mercilere intikal ettirildiği,

3. 28.11.1999 günü saat 23.10 sıralarında haber merkezine E-5 Karayolu Haramidere Köprüsü Küçükçekmece istikametinde bir bayanın 34 CSV 52 plakalı otodan atıldığı bildirilmesi üzerine; Emniyet Görevlilerince yapılan incelemede; Ferruh Tankuş'un 34 TH 4495 plakalı oto ile E-5 Karayolu sağ şeridi takiben Küçükçekmece istikametine giderken aynı yönde gitmekte olan Ercan Kesler isimli şahıs idaresindeki 34 CSV 52 plakalı otonun sağ şeritten sol şeride geçerken aracın sol arka kısmına çarpması neticesi, basit maddî hasarlı trafik kazasının meydana geldiği, kaza sonrası davacı sanık Ferruh Tankuş ile davacı sanık Ercan Keslek ve Orhan Keslek otolarından inerek ağız münakaşası ile beraber birbirlerini darp etmeye başladıkları, Ercan Kesler ve Orhan Kesler'in olayın uzamaması için otolarına binerek kaçmak istedikleri sırada Ferruh Tankuş'un eşi Ayşe Tankuş'un kaçmak isteyen bu otonun ön motor kaput kısmına atlayarak aracın sileceklerinden tuttuğu, bir müddet araç üzerinde gittiği ve araç hızlanması sonucu yere düşerek yaralandığı, aynı anda Ferruh Tankuş'unda bahse konu otonun sağ arka camını yumrukla kırmak suretiyle otoyu durdurmak istediği, bir süre sürüklenip düşmesi ile birlikte sağ kolu ve bacaklarından yaralandığı,

Tarafların düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte, 29.11.1999 günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri, 1999/Hz.24099 sayıya kayden işlem görüp serbest bırakıldıkları,

4. İhbar mahiyeti olan E-5 karayolu Ambarlı kavşağında bir otodan bir bayanın atılması olayının, yukarıda bahsedilen Ferruh Tankuş'un eşi Ayşe Tankuş'un 34 CSV 52 plakalı otoyu durdurmak isterken oto ön kaputu üzerinden düşmesi hadisesi olduğu anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

15. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Fatih İlçesi Fındıkzade İlköğretim Okul Müdürünün bir öğrenciyi dövdüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/976)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun, Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.

Mehmet Ali Şahin

İstanbul

82