Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 1. Yasama Yılı
15. Birleşim 15 Haziran 1999 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 58 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
4. Yapılan düzenleme ile götürü usulden basit usule geçen mükelleflere hiç bir ilave vergi yükü getirilmemiş ve 1999, 2000 ve 2001 yıllarında vergilendirilecek kazançlarına üst sınır konulmuştur. Buna göre, mükellefler alış-satış ve hasılat tutarları ile elde ettikleri safi kazançlar üzerinden vergilendirileceklerdir. Ancak, beyan edilecek safi kazanç götürü safi kazancın altında ise vergilendirmede daha düşük tutarda olan beyan edilen safi kazanç esas alınacaktır. Bu hükümlerin amacı yapılan düzenlemelere tedrici geçici sağlamaktır.

Basit usulde vergilendirilen 760 951 kayıtlı mükelleften çok büyük bir bölümü ilk üç aylık vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesini kanunî süresinde vermiştir.

Sümer Oral Maliye Bakanı

2. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, vatandaşlıktan çıkarılma işlemlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/21)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorunun İçişleri Bakanı Sayın Cahit Bayar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve talep ederim.

Lütfü Esengün Erzurum

Soru :

İstanbul Milletvekili Sayın Merve Kavakçı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. Bu konudaki işlemler süratle başlatılıp sonuçlandırılmıştır.

Binlerce vatandaşımız vatandaşlıktan çıkmak için sıra beklerken ve bürokratik engeller aşılamazken Sayın M. Kavakçı'nın vatandaşlıktan apar topar çıkarılması düşündürücüdür.

Bu durum karşısında;

1. Halen Türk vatandaşlığından çıkmak üzere kaç kişi başvurmuştur. Kaç Türk vatandaşı vatandaşlıktan çıkmak için sıra beklemektedir?

2. Türk vatandaşlığından çıkma işlemleri ortalama kaç ay veya yılda sonuçlandırılmaktadır?

3. Sayın Merve Kavakçı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasına esas teşkil eden belgenin mahiyeti nedir, nereden temin edilmiştir, hukukî geçerliği nedir?

4. Sayın İçişleri Bakanı Anayasanın 114 üncü maddesi gereğince atanmış ve tarafsız olması gereken bir kişidir. Bu işlemlerin hukuka aykırı olarak alelacele tanzimi ve Sayın Bakan tarafından da imzalanması tarafsızlıkla ne derece bağdaşmaktadır. Seçimle değil atama ile gelinen bu bakanlık makamında böyle yanlış ve haksız işlemlere tevessül etmek nasıl açıklanabilir?

T.C. İçişleri Bakanlığı 14.6.1999 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B050NÜV0080003.226/8557

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.6.1999 günlü ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/21-140/780 sayılı yazısı.

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün tarafından TBMM Başkanlığına sunulan tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi incelendi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66 ncı maddesinin "Vatandaşlık, Kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak Kanunda belirtilen hallerde kaybedilir" hükmü ile Türk vatandaşlığının kazanılmasını ve kaybedilmesini hem kanunî teminata bağlamış ve hem de yargı denetimine açık tutmuştur.

Türk Vatandaşlığı Hukukunda temel kaynak olan 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25/a maddesi "izin almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığının kazanılmasını" "vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylem" olarak kabul ve bu eylem nedeniyle Türk vatandaşlığını "kaybettirme" yaptırımı öngörmektedir.

Merve Safa Kavakçı'nın; izin almaksızın ABD vatandaşlığı kendi isteğiyle kazandığının tespiti üzerine adıgeçenin Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilmiştir.

Türk vatandaşlığından çıkma izni; bulundukları ülke vatandaşlığına geçmek isteyen vatandaşlarımıza 403 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen izindir. 1998 yılında 97 416, 1999 yılı 10 Haziran tarihine kadar 20 954 kişiye çıkma izni verilmiştir, 9 300 dosya işlemde olup, başvurular en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Arz ederim.

Sadettin Tantan İçişleri Bakanı

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/7)

55

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki