Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 4. Yasama Yılı
124. Birleşim 01 Ağustos 2002 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 58 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
milletimiz için bakalım. Gerçekten, bu milletim büyük bedel ödedi; 30 000 insanımızı, 150 milyar dolar paramızı kaybettiğimiz, ekonomik kaynaklarımızı harcadığımız bu olaya burada son verelim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, lütfen...

ARSLAN AYDAR (Kars) - MHP'lilere "Apo'yu üç senedir niye asmıyorsunuz" diye söylüyordunuz...

MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Şunun için söyledim: Üç senedir niye asmadınız sorusunu "yanlış yaptınız, niye asmadınız" anlamında demiyorum değerli arkadaşlarım. Bu konuyu...

ARSLAN AYDAR (Kars) - Şimdi niye affediyorsunuz?

MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Bakınız, sertleşmek istemiyorum; ama, asılmayacak, asmayacaksınız. Bakın, Sayın Başbakana sordum, dedim ki: "Verilmiş bir söz var mı?" "Kenya'dan teslim aldık, Kenya'ya da böyle bir söz vermedik" diyor.

Arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, buna gülerler, hangi Kenya'dan teslim aldınız?! Kimden teslim aldığınızı bütün dünya biliyor. Asılmayacak taahhüdüyle teslim aldınız. Çıkın, bunu millete söyleyin ve bu konu gündemden düşsün, başka konuları konuşalım. Asmakla, ölmekle hiçbir yere gidilmezi, bu, barışla olur.

Değerli arkadaşlarım, bu toplumsal yaranın ortadan kaldırılması için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, teşekkür ediyorum.

MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim.

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim; rica ederim.

Efendim, sıra, Adalet ve Kalkınma Partisinde.

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz aldım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Biraz önce de ifade edildiği gibi, bu madde, savaş ve çok yakın savaş halleri dışında, mevzuatımızdan ölüm cezasını kaldıran ve yerine müebbet ağır hapis cezasını getiren bir maddedir, bir tekliftir.

Bugün, bu teklifin geneli üzerinde yapılan konuşmalarda da ifade edildiği gibi, Avrupa Birliğine girme hedefi, siyasî partileri de aşmış; devletimizin, ülkemizin bir ulusal projesi haline gelmiştir. Nasıl ki, 15 üye ülke ve aday ülkeler, birtakım kriterleri kabul ederek girmişler ve aday olmuşlarsa, Türkiye de, eğer, Avrupa Birliğine girmek istiyorsa, bu kriterleri ülkesine taşımak durumundadır.

Birçok kriter içerisinden bir tanesi de ölüm cezasının kaldırılmasıdır. Ölüm cezasının kaldırılmasını Parti olarak, Grup olarak biz de istiyoruz. Ancak, bize göre, ölüm cezasının kaldırılması halinde yerine neyin getirileceği, ölüm cezasının kaldırılması kadar önemlidir; çünkü, biraz önce Sayın Bekâroğlu'nun da ifade ettiği gibi, insanımız, terör yüzünden çok acılar çekti, sıkıntılar yaşadı ve eğer, ölüm cezası kaldırılsa, milletimizin, halkımızın, insanımızın vicdanını kanatan ve yaralayan birtakım kanlı katillerin, bir süre sonra aralarında dolaşması endişesini taşımaktadırlar.

O halde, bizim ölüm cezasını kaldırmamız sonucunda neyi, nasıl getireceğimiz önem arz etmektedir. O halde, bunu kaldırdığımızda getireceğimiz düzenleme kamu vicdanını rahatlatmalıdır. Bu cezayı hak etmiş olan kişilerin ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildiğinde, bu tür kişilerin, aftan, şartla salıverilmeden ve ertelemeden yararlanamayacağı hükmü getirilmelidir.

Peki, bunu yasayla mı getirelim, Anayasayla mı getirelim? Biz, burada farklı düşünüyoruz parti olarak. Eğer, bunu yasayla getirirsek, bilindiği gibi, yasayı değiştirmek çok kolaydır ve üzüntüyle belirtmek zorundayım ki, af konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçmişte ve yakın geçmişte pek başarılı bir sınav vermemiştir. Halkımızın, bu yüzden, adalete ve adalet duygusuna karşı bir güvensizliği söz konusudur. O bakımdan, biz, idamın; yani, ölüm cezasının kaldırılması halinde yerine getirilecek olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının mutlaka anayasal güvenceye kavuşturulmuş şekilde getirilmesini istiyoruz ki, bu, kamu vicdanını da rahatlatacaktır ve bu, ileride çok kolay şekilde değiştirilemeyecek bir düzenleme olacaktır; o bakımdan bunu önerdik.

Bunun müstakil olarak görüşülmesini ve bir anayasa değişikliği halinde Parlamentodan geçmesini hep önerdik; bunu sağlayamadık. Avrupa Birliğinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Yılmaz, bize bu paketle geldiğinde bu düşüncelerimizi

57

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki