Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 4. Yasama Yılı
124. Birleşim 01 Ağustos 2002 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 58 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Kemal Köse?.. Burada.

Sedat Çevik?.. Burada.

Mehmet Arslan?.. Burada.

Yener Yıldırım?.. Burada.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım efendim.

Açıkoylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açıkoylamayı elektronik cihazla yapacağım.

3 dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin maddelerine geçilmesinin oylamasına 437 sayın milletvekili katılmış olup, 323 kabul, 112 ret, 2 çekimser oyla teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir efendim. (*)

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi okutmadan evvel, görüşmekte olduğumuz kanun teklifini, esas komisyon olarak görüşen Adalet Komisyonu Üyesi Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek, Başkanlığımıza vaki müracaatında, komisyon raporunda imzasının altında yer alan "geçici 1 inci madde ile 4 üncü maddeye muhalifim" ibaresinin yanlış yazıldığını, bunun "1 inci madde ve geçici 1 inci maddeye muhalif olduğum şeklinde belirtilerek düzeltilmesini istemekteyim" demektedir. Bu hususu bilgilerinize sunuyorum.

Sayın Mehmet Çiçek'in dilekçesini de, zabıtlara geçmesi için okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

890 sıra sayılı teklifin 1 inci maddesine ve ek 1 inci maddesine muhalifim dememe rağmen, 1 inci madde yerine 4 üncü madde olarak yazılmıştır, 1 inci madde ve geçici 1 inci maddeye muhalif olduğumdan, durumun düzeltilerek ilgili yerlere bildirilmesini arz ederim.

Mehmet Çiçek

Yozgat

BAŞKAN - Tabiî, nasıl olmuşsa olmuş...

Bu arada, Komisyonun hakkını vermek mecburiyetindeyim; elimdeki, Komisyon zaptında Sayın Başkan "maddeyi oylarınıza sunuyorum" demiş "Kabul edenler... Etmeyenler..." ibaresini kullanmış "1 inci madde kabul edilmiştir" demiş ve 2 nci maddeye geçmiş.

Arz ederim efendim.

Muhalefet şerhi başka bir yerde kaybolmuş olabilir. Adalet Komisyonunun bu hususta titizliğine inanıyoruz efendim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teklifin 1 inci maddesini okutuyorum:

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - A) Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür.

Şu kadar ki,

a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102, 112, 451, 452, 462 ve 463 üncü maddeleri ile 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin idam cezasına ilişkin hükümleri,

b) Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 ve Ek 2 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlere ilişkin hükümleri saklıdır.

B) Bu Kanun hükümlerine göre idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülenler hakkında Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve 82 nci maddelerinde öngörülen süreler iki kat, terör suçluları hakkında üç kat olarak uygulanır.

54

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki