Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 3. Yasama Yılı
70. Birleşim 24 Mart 1998 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 80 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Soru 3. - Üç denetçinin üçünün de olmaması sebebiyle denetçi raporu düzenlemediği ve Genel Kurula gidilemediği doğru mudur?

Cevap 3. - Şirket Olağan Genel Kurul tarihi 27.3.1998 olarak belirlenmiştir. Şirketin denetim raporu hazırlanmakta olup Şirket Olağan Genel Kurulunun yapılamaması için herhangi bir neden bulunmamaktadır.

Soru 4. - Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Gibi büyük bir kuruluşun uzun süredir denetçisiz olmasını doğru buluyor musunuz?

Cevap 4. - Petkim Petrokimya Holding A.Ş. yönetim ve denetim kurulunda yeralan tüm üst düzey kamu görevlilerinin istifa etmeleri neticesinde boşalan üyeliklere yapılacak atamalara idarece de büyük önem verilmektedir. Söz konusu kuruluşta yeni denetim kurulu üyeleri 27.2.1998 tarihinden itibaren görevlerine başlamış olup halen bu görevlerine devam etmektedirler.

4. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Tansu Çiller'in, Başbakanlığı döneminde silâh hediye ettiği kişilere ve intihar eden Tunceli İl Alay Jandarma Komutanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4421)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıyla arz ederim.

D. Fikri Sağlar İçel

1. - Tansu Çiller'in Başbakan olduğu dönemde silâh hediye ettiği Mehmet Burhan Gül, Avni Coş, Ahmet Gül, Erol Emral, Mustafa Eren, Mehmet Tural, Ali Aydemir, Fevzettin Erol, Enis Koçak, Yusuf Hasgül, Orhan Güler, Zeynep Uslu, Fatih Ünal, Ahmet Uluyol, Beşir Kuru, Zekeriya Tufanlı, Aydın Ergül, Ömer Gurulkan, Mehmet Sarıcı, Hanefi Okul, Hamza Çelikkan, Fatih Ünlü, Tayyar Taşkınsoy, Ahmet Aslan, Volkan Çetintaş, Oğuz Ayhan, Alpaslan Zincir, Murat Altuntecim, Selin Üresin, Sezai Çalış, Nurettin Geçkin, Hasan Kirezcik, Osman Deşmen, Ali Balaban, Hüseyin Zaman adlı kişilerin meslekleri nedir? Hangi gerekçe ile silâh hediye edilmiştir? Hediye edilen silâhların markaları nelerdir?

2. - 3 Şubat 1994 günü ölen ve intihar ettiği bildirilen Tunceli İl Alay Jandarma Komutanı Albay Kâzım Çillioğlu ile ilgili yapılan araştırmalarda ne sonuca varılmıştır? Çillioğlu'nun 17 Şubat 1993 günü Ankara'da meydana gelen bir olayda hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in düşen uçağının yolcuları arasında olduğu, ancak uçağa binmekten daha sonra vazgeçtiği ve uçuş listesinden çıkarıldığı doğru mudur?

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-069497 24.3.1998

Konu: Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 2.3.1998 tarih ve A.01-O.GNS.0.10.00.02-7/4421-11164/28099 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 9.3.1998 tarih ve B.02.0.KKG/106-714-13/1099 sayılı yazısı.

İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

Sayın Tansu Çiller'in Başbakan olduğu dönemde; DYP İl Başkanı Mehmet Burhan Gül'e (Brownıng-Smithwesson), Vali Yrd. Hüseyin Avni Coş'a (Baretta), Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Genel Müdürü Ahmet Gül'e (Brownıng), Serbest Erol Emral'a (Brownıng), Belediye Başkanı Mustafa Eren'e (Parabellum), Belediye Başkanı Mehmet Tural'a (Nagant Brevete Lıeoe), TBMMBşk. Müş. A. Ali Aydemir'e (Brownıng), Fevzettin Erol'a (Sıg Sauer), Milletvekili Ersin Koçak'a (Swithwesson), Polis Memuru Yusuf Hasgül'e (Sıg Sauer), Polis Memuru Orhan Güler'e (Sıg Sauer), Polis Memuru Zeynel Uslu'ya (Sıg Sauer), Komiser Fatih Ünal'a (Sıg Sauer), Polis Memuru Ahmet Uluyol'a (Sıg Sauer), Polis Memuru Beşir Kuru'ya (Sıg Sauer), Komiser Zekeriya Tufanlı'ya (Sıg Sauer), Komiser Aydın Ergül'e (Sıg Sauer), Emniyet Amiri Ömer Gurulgan'a (Sıg Sauer), Polis Memuru Mehmet Sarıca'ya (Sıg Sauer), Polis Memuru Hanefi Okur'a (Baretta), Polis Memuru Hamza Çelikkan'a (Smithwesson), Komiser Yardımcısı Fatih Ünlü'ye (Sıg Sauer), Polis Memuru Tayyar Taşkınsoy'a (Sıg Sauer), Polis Memuru Ahmet Büyükaslan'a (Sıg Sauer), Polis Memuru Volkan Çetintaş'a (Smithwesson), Polis Memuru Oğuz Ayhan'a (Baretta), Polis Memuru Alpaslan Zincir'e (Baretta), Komiser Murat Altuntecim'e (Smithwesson), Komiser Yardımcısı Selim Üresin'e (Sıg Sauer), Komiser Sezai Çalış'a (Sıg Sauer), Başkomiser Nurettin Geçkin'e (Sıg Sauer), Komiser Hasan Kirezcik'e (Sıg Sauer), Polis Memuru Osman Peşmen'e (Sıg Sauer), Polis Memuru Ali Balaban'a (Sıg Sauer) ve Milletvekili Hüseyin Zamanoğlu'na (Baretta) silâhı hediye etmiştir.

3.2.1994 günü intihar ettiği bildirilen Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Kâzım Çillioğlu ile ilgili 8 inci Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığı tarafından yapılan tahkikatın sonucunda, 22 Şubat 1994 gün ve 1994/232-40 Esas ve Karar Sayılı, "Kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat Başesgioğlu İçişleri Bakanı

5. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Balıkesir'de meydana gelen sel felaketinde zarar gören çiftçilerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/4440)

46

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki