Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 3. Yasama Yılı
71. Birleşim 16 Mart 2005 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 68 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Sayın milletvekilleri, esasında, görüştüğümüz tek bir yasa maddesi değil. 5188 sayılı Yasanın 6 farklı amir hükmünde değişiklik getiren kendi başına bir yasa tasarısı. Ne yazık ki, bu değişiklikler, Özel Güvenlik Yasasının hazırlanması ve tartışılması sürecinde yer almayan ve çok yoğun bir gündemi olan Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmiştir. Bu da, bir başka kurnazlık ve kural tanımazlıktır.

Peki, sekiz ay önce bu Genel Kurulda, siz AKP'li milletvekillerinin de olumlu yöndeki oylarıyla kabul ettiğimiz bir yasada değişiklik yapma gereğini nereden ortaya çıkardınız?

Yasa tasarısının genel gerekçesinde, yürürlükteki kanunların uygulanmasında ortaya çıkan bazı sorunların, tereddütlerin ve eksikliklerin giderilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Hiç kuşkusuz, yasalar uygulanmaya konulduktan sonra bazı şartlar değişebilir ve var olan yasaları değiştirme ihtiyacı da doğabilir. Örneğin, para politikasını istikrara kavuşturmak için bir yasa uygulamaya konulabilir; ancak, dünyada yaşanan bir malî kriz nedeniyle yasanın uygulanabilirliği ortadan kalkar ve değişiklik ihtiyacı doğabilir; tıpkı, bugün yaşanan kriz gibi.

Peki, görüştüğümüz maddede, daha doğrusu, 5188 sayılı Kanunda, böyle, öngörülmeyen bir durum mu söz konusu? Buna olumlu yanıt vermemiz mümkün değildir.

Kanun tasarısıyla yapılmak istenilen değişikliklerin hiçbirisi, yasa sekiz ay önce kabul edildiğinde öngörülemeyecek sorunlar değildir. Örneğin, görüştüğümüz maddeyle, 5188 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna -ki, Kâtip Arkadaşımız demin okudu- "muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz" cümlesi ekleniyor. Böylece, harp okullarında eğitimin 2 ve 3 yıllık olduğu dönemlerde bu okullardan mezun olan subayların özel güvenlik şirketlerinde yönetici olabilmeleri sağlanıyor. Peki, bu durum, yasa hazırlandıktan sonra ortaya çıkan beklenmeyen bir durum mu? Hükümet, harp okullarında eğitimin 2 ve 3 yıllık olduğu dönemlerin olduğunu yeni mi fark etti? Sekiz ay önce yürürlüğe giren bir kanunda değişikliğe gidilmek istenmesi, AKP Hükümetinin, her zaman olduğu gibi, yangından mal kaçırırcasına, yasaları alelacele, plansız ve programsız çıkardığının bir göstergesi değil mi? Üstelik, bu durumla biz ilk kez karşılaşmıyoruz. Bu Mecliste, yine, birkaç ay önce görüştüğümüz, 1983'ten bu yana yürürlükte olan Dernekler Kanununun 21 yılda 36 kez değiştirildiği gibi. Anayasa Mahkemesi bu kanunun bazı maddelerini iptal etti ve şimdi de, önümüzdeki günlerde 37 nci kez değiştireceğiz. Bir kanunun 22 yılda 37 kez değiştirilmesi, hem bu kanun çerçevesinde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarda hem yasayı uygulayan...

BAŞKAN - Sayın Ülkü, bir saniye...

Bürokratların düşük sesle konuşmalarını... Yoksa, salonda gereği yapılacaktır.

Talat Aydın da, lütfen, dışarı... Çıkar mısın kardeşim!

Buyurun Sayın Ülkü.

HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Teşekkür ederim, Sayın Başkan.

Bir kanunun 22 yılda 37 kez değiştirilmesi, hem bu kanun çerçevesinde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarda hem yasayı uygulayan ya da uygulamasını denetleyen kamu görevlilerinde hem de yasa çerçevesinde hüküm veren yargı üyelerinde doğal olarak tutarsızlığa, şaşkınlığa ve güvensizliğe yol açmaktadır. Yasalar sık sık değiştirildiği, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Meclise tekrar görüşülmek üzere geri gönderildiği ya da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinde, Meclis, ülkenin en önemli sorunlarını çözmek için harcayacağı değerli zamanını, tekrar, aynı tasarıları görüşmekle geçirmektedir. Hem emeğimiz hem zamanımız boşa harcanmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi olarak İktidar Partisini uyardığımız bir başka nokta ise, yasa tasarılarının hazırlanma sürecinde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin yeterince dikkate alınmamasıdır. Ancak, görüştüğümüz 24 üncü maddede getirilen değişiklikler ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası için durum farklıdır. Çünkü, hem yasa hem de görüştüğümüz değişiklik maddeleri, sadece bu konuda faaliyet gösteren -altını çizerek söylüyorum- sadece bu konuda faaliyet gösteren bir meslek örgütünün istekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

İsterseniz bu konuyu biraz açalım. Bundan yaklaşık dokuz ay önce, 2 Temmuz 1981 Tarihli ve 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı İçişleri Komisyonuna geldi. 1981 tarihli yasada değişiklik yaparak özel güvenlik şirketlerinin yasal bir zemine kavuşturulmasına yönelik bu yasa tasarısının komisyon görüşmelerine geçilmeden, özel güvenlik şirketlerini temsil eden bir dernek, tüm komisyon üyelerinden bir talepte bulundu. 2495 sayılı Yasada değişiklik yapılması yerine yeni bir yasanın oluşturulması istendi.

Bu yasa tasarısıyla ilgili komisyon toplantısına gittiğimizde, gördük ki, 2495 sayılı Yasada değişiklik getiren yasa tasarısı rafa kalkmış ve 5188 sayılı Yasa olarak yasalaşan kanun teklifi gündeme getirilmişti. Bu ne tesadüftür ki, iki milletvekili arkadaşımızın getirdiği kanun teklifi, özel güvenlik şirketlerini temsil eden derneğin taslak önerisiyle tıpatıp aynı, hatta fotokopisi çekilmiş gibi.

Sonuçta, İçişleri Bakanlığının hazırladığı, hükümetin, bakanların hepsinin onay verdiği, altına imza attığı yasa tasarısı yerine, bu yasa teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir, hatta bir bakıma hükümet, kendi hazırladığı yasa tasarısını bir kenara bırakarak, onu reddederek, o özel güvenlik şirketi tarafından getirilen ya da dernek tarafından getirilen yasayı kabul etmiştir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda görüştüğümüz 24 üncü maddede, sekiz ay önce kabul ettiğimiz 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasında değişiklik getiren hükümler bulunmaktadır.

30

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki