Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 3. Yasama Yılı
38. Birleşim 06 Ocak 1998 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 86 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Cevap 1. TBMM'de üyelerimiz ve konukları için üç ayrı lokanta vardır. Bu lokantalardan kimlerin, hangi koşullarla yararlanacağına ilişkin düzenleme Başkanlık Divanı kararıyla saptanmaktadır. Son düzenleme, 27.6.1996 gün ve 17 sayılı Divan kararıyla yapılmıştır.

A) Ana bina alt zemindeki lokanta, sadece TBMM üyelerine hizmet verecektir. Amaç farklı partilere mensup milletvekillerinin karşılıklı görüş alışverişi içinde yemeklerini rahatlıkla yiyebilecekleri bir ortam yaratılmasıdır. Bu nedenle, bu bölüme sayın üyelerin hiçbir konuk getirmemeleri esastır. Ancak bu kural, sayın üyeler tarafından çiğnenmekte, sonra da şikâyet konusu yapılmaktadır.

Bu lokantamıza kartlı giriş sistemi yapılması konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Önümüzdeki dönemde, bu sistemle, amacına yönelik bir çalışma düzeni getirilecektir.

B) Aynı Divan Kararı uyarınca ana bina üst zemindeki lokantadan eski ve yeni TBMM üyeleri ile aile bireyleri, TBMM üyeleriyle birlikte gelen ve sayıları 10'u aşmayan konukları, TBMM'de görev yapan Parlamento Muhabirleri, TBMM'nin Müdür Yardımcısı ve daha üst makamlarda görev yapan personeli yararlanmaktadır.

Bu lokantadaki karmaşa büyük ölçüde;

a) Sayın Milletvekillerinin konukları sekreter ya da danışmanlarıyla bu lokantaya göndermelerinden,

b) Başkanlık Divanı kararı dışındaki TBMM personelinin de buraya gelmesinden,

c) Dağıtılan 10 000'i aşkın TBMM özel giriş kartı nedeniyle TBMM'de yemek yeme alışkanlığı kazanan, bir bölümü çevredeki Bakanlık ve kamu kuruluşlarından gelenlerden,

d) Ama en önemlisi, sayın üyelerin 60-80 hatta 120 kişiyle bu lokantada yemek yeme istemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu tür konuk ağırlamalarının İdare Amirliğine önceden haber verilmek suretiyle, yemek trafiğinin yoğun olmadığı saat 12.00'de ya da saat 13.45'den sonra karşılanması yolunda bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, bazı sayın üyeler bu kurala uymamakta ısrarlı görünmektedir.

C) Halkla ilişkiler A bloktaki lokanta, TBMM üyelerinin kendilerini ziyaret eden seçmenleri ve konuklarını ağırlamak üzere Halkla İlişkiler A Bloktaki lokantamız hizmete sokulmuştur. Bu lokantada, sayın milletvekili ile birlikte gelen konukları için garsonlarca servis yapılan ayrı bir bölüm vardır. Sayın Milletvekilleri katılmadığı takdirde, lokantada herkese self-servis hizmet vermektedir.

Bir yandan personel lokantalarımızdan tabldot yemek istemeyen TBMM personelinin akını, öte yandan TBMM'ye giriş için dağıtılan 10 000'i aşkın özel giriş kartı ve ziyaretçi akını nedeniyle burada uzun kuyruklar oluşmaktadır. Yeni dönemde, bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılacaktır.

Cevap 2. Ana bina üst kattaki lokanta "Milletvekilleri ve Konukları Lokantası" değil, "üyeler lokantası"dır. Yukarıda açıklandığı üzere, ötedenberi alınan Divan kararları ile buralara düzenleme getirilmiştir.

Alt zemindeki lokantanın kartlı sisteme geçişiyle birlikte bütün lokantalarımız için yeni bir düzenleme getirilecektir. Görev ve sıfatı ne olursa olsun TBMM personelinin bu lokantadan yararlanmaması gerektiği hususundaki görüşünüz de dahil olmak üzere, bu lokantadan kimlerin yararlanacağı Başkanlık Divanında yapılacak müzakereler sonucu saptanacaktır.

Cevap 3. Personelimiz için biri idari binamızda diğeri Halkla İlişkiler B Blok'ta olmak üzere iki ayrı lokantamız vardır.

Bu lokantalarımızda tabldot usulü ile hizmet sunulmaktadır. Bir gün sonra çıkarılacak yemek miktarı, personelin bir gün önceki istemi dikkate alınarak belirlenmektedir.

Yasa gereği burada çıkarılan yemek için TBMM'ce 950 sosyal transferler harcama kaleminden katkı yapıldığından kadrolu personelce ödenen yemek ücreti daha düşüktür. Ancak, tabldot usulü nedeniyle seçme olanağı olmadığından, personelin bir bölümü Halkla İlişkiler A Bloktaki lokantaya gitmekte ve oradaki trafiği daha da sıkıştırmaktadır.

Üst düzey personel için Divanımızca Üyeler Lokantasıyla ilgili bir ilke kararı alındığı taktirde bu personelimize Halkla İlişkiler B Bloktaki personel lokantasında ya da A Bloktaki Lokantada özel bir bölüm ayrılarak hizmet verilmesi ayrıca planlanacaktır.

Cevap (4,5). Daha önce belirtildiği üzere, TBMM üst zemindeki lokanta, "Milletvekilleri ve Konukları Lokantası" değil, "üyeler lokantası"dır. Kuşkusuz, milletvekillerinin beraberindeki konuklarını burada ağırlaması doğaldır. Ve TBMM'nin bir geleneği haline gelmiştir. Ancak takdir edersiniz ki, konuk üç-beş-on kişi olur. Günde 200 sayın Milletvekilinin ortalama 5 konuğu olduğunu varsaysak, sadece Milletvekili konuğu olarak 1 000 kişiye yemek vereceğiz demektir. TBMM lokantaları ile ilgili eleştiri yaparken yaşadığımız gerçekleri dikkate almak, lokantaya 80-100 seçmeni ile gelen üyelerimizin sayısını ve getirdiği yükü düşünmek zorundayız. Hergün en az 10 üyemizin 50-80 konuğuyla geldiği bir lokantada makûl ölçüde konukla gelen Milletvekillerini de dikkate alırsak tıkanma kaçınılmazdır. Bir örnek olarak açıklamak gerekirse aynı sayın üyenin günaşırı 50-60 kişilik seçmen gruplarıyla yemek yemesi, sanırız konuk ağırlama anlayışının ötesindedir. Kayıtlarımız, sadece böyle bir sayın üyenin son 15 gün içinde 682 seçmenini bu lokantada ağırladığını ortaya koymaktadır.

Görülüyor ki, bu lokantamızın Milletvekillerinin konukları anlayışının ötesinde, İdare Amirliğince konan ve yukarıda açıklanan saatlerle ilgili kuralların çiğnenmesi suretiyle 80-100 kişilik seçmen yemeği şölenlerine dönüştürülmesi şikâyetlerin temelinde yatan gerçektir.

Diğer yandan özellikle bu yıl, bütçe görüşmeleri nedeniyle Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara ait bürokratlara yemek verme zorunluluğunu fırsat bilerek TBMM üst düzey yöneticilerinin ötesinde, bazı şef, memur, danışmanlarla, gene bazı sekreterlerin "Milletvekilinin konuklarını getiriyorum" diye lokantaya geldiği tespit edilmiştir.

Yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemede bu şikâyetler kesinlikle ortadan kaldırılacaktır. Kuşkusuz bu yolda olumlu sonucu, en yüksek düzeyde alabilmek, herşeyden önce sayın Milletvekillerinin konulan kurallara uymasına bağlıdır.

Cevap 6. Ana Bina Alt Zemindeki lokanta, yeni dönemde sadece TBMM üyelerine hizmet veren, farklı partilere mensup üyelerimizin, rahatlıkla yemeklerini yiyebilecekleri ve bu arada sohbet edebilecekleri, kahvelerini içebilecekleri bir konumda hizmet verecektir.

73

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki