Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 1. Yasama Yılı
63. Birleşim 18 Haziran 1996 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 104 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
burada konuştuğu gibi, bunları yapalım; ama, şimdi değil, biraz daha uzatalım, bir ay sonra, iki ay sonra gelelim yapalım... İki ay sonra bu noktaya geleceğimizden emin olduğumuz halde, bu kararı bugün almayıp iki ay sonraya bırakmanın manevî sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi üstlenmeyecektir; Türkiye Büyük Millet Meclisinin de üstlenmeyeceği kanısındadır.

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ali Topuz'a teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Sayın Ali Topuz, konuşmasının başlangıcında, bugünkü tezkereyi Yüce Meclise sunan Hükümetin, güvenoyu alamadığı Anayasa Mahkemesince karara bağlanmış olan bir azınlık hükümeti olduğunu ifade etti. Bu ifadelerle, tezkerenin hukukî mahiyetinde bir yanlış değerlendirme söz konusu olabilir.

Sayın Topuz'un da bildiği gibi, şu andaki müzakere ettiğimiz tezkereyi gönderen Hükümet, yeni hükümet kuruluncaya kadar ve Sayın Cumhurbaşkanınca Meclise bildirilinceye kadar, Anayasanın öngördüğü Hükümet yetkilerinin tamamına sahiptir. Onun için, tezkerenin Yüce Meclise sunuluşunda herhangi bir hukukî eksiklik yoktur.

İkinci bir konu, Sayın Topuz, Anayasa Mahkemesi kararının, bugün Meclis Başkanlığına sunulmuş olduğunu, tebliğ edilmiş olduğunu ifade ettiler. Anayasa Mahkemesi kararları, bildiğiniz gibi, Meclis Başkanlığına gönderilmez. Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girer. Zaten, şu ana kadar da, Başkanlığımıza, Anayasada mevcut olmayan bir usulle, Anayasa Mahkemesince gönderilmiş herhangi bir karar yoktur.

Değerli arkadaşlarım, şimdi...

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz...

BAŞKAN - Buyurun efendim.

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Anayasa Mahkemesinde bu konudaki iptal davasını açan Refah Partisi Grubuna, Anayasa Mahkemesinin, gerek Çekiç Güç konusundaki gerek olağanüstü hal konusundaki Meclis kararlarının iptaline dair olan kararı, bu sabah tebliğ edilmiştir.

Arz ederim.

BAŞKAN - Sayın Kazan, verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.

Refah Partisi Grubu davacı olduğu için, Anayasa Mahkemesi, elbette davacıya tebligat yapar; ama, Sayın Topuz, Meclis Başkanlığına yapılan bir tebligattan söz ettiği için düzeltme ihtiyacı duydum.

Teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlarım, gruplar adına dördüncü söz, Anavatan Partisi Grubunun.

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Safa Giray konuşacaklar.

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın Giray, konuşma süreniz 20 dakikadır.

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Grubum adına ve şahsen, hepinize saygılarımı sunarım.

Efendim, aslında, 28 Martta Meclisçe verilen bir kararın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi -öyle diyelim- sebebiyle, Çekiç Güç konusunu yeniden görüşmek durumunda kaldık. Bu konuda, değerli arkadaşlarımız, evvelden beri yapılagelen konuşmaların benzerlerini -birkısmı tıpatıp tekrar şeklinde olsa bile- yapmaktalar.

Meclisimiz, o gün bir karar vermiş; o verdiği kararı, bugün, İçtüzüğe uygun olmak, Anayasaya uygun olmak kaydıyla yeniden vermek durumunda.

Aslında, bu konuda da birtakım münakaşalar var; ama, şimdi, onların hepsini bırakalım; gelelim bugünkü konumuza. Bugü mevcut, istifa etmiş geçici Hükümet, ülkemizin önemli konularından biri olan Çekiç Güç konusunu, Meclisimizde görüşülmek üzere Meclise arz etmiştir. Asıl bakmamız gereken konu budur; bu olmasına rağmen, ben, Sayın Topuz'un, konuşmasında ileri sürdüğü iddialar, ileri sürdüğü fikirler konusunda, doğrusu, biraz, anlayamamak gibi bir duruma düştüm. Gerçekten, Sayın Topuz neyi müzakere ediyor anlamadım; müzakere ettiği konu Demokratik Sol Partinin davranışları mıdır, Doğru Yol Partisinin davranışları mıdır, Anavatan Partisinin davranışları mıdır, özellikle Sayın Ecevit'in davranışları mıdır, yoksa, Çekiç Güç konusu mudur? Bunu anlamadım. (DSP sıralarından alkışlar)

Hele şunu hiç anlamadım: Bakınız Sayın Topuz, son sözleriniz arasında dediniz ki "Meclis bir karar vermeli, işe vazıyet etmeli; önce son vermeli bu işe; ondan sonra, inisiyatifi alıp, gelin, bizim şartlarımızla görüşelim demeli..." Bakınız, 1992 yılı ocak ayında yahut haziran ayında, yine bu konuyu konuştuğumuz bir sırada, ben, buna benzer bir laf ettim. Şunu söyledim o zaman; dedim ki: Huzur Harekâtı tamamen insanî amaçlarla başlatılmış bir şeydi. Yani, o zaman Türkiye'ye kaçmış olan 500 bin kişinin, tekrar, emniyetle Irak'a yerleştirilmesi ve onların huzurunun sağlanması amacıyla başlatıldı. İşte, dünyanın şu kadar ülkesi 21-22 bin askerle katıldı, paralar geldi, bu adamlar yerlerine yerleştirildi ve bu iş, aşağı yukarı üç ayda bitti.

Bu, Birleşmiş Milletler kararına dayalı bir hareketti, uluslararası bir hareketti. Türkiye de, elbette, kendi sınırları içindeki olaydan dolayı bunun içindeydi. Sonra, tamam, bu adamlar, üç ay içinde oralara götürüldüler; ama, yeni gitmiş durumdalar, daha henüz her şey

21

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki