E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURHAN ESENER (ÇALIŞMA BAKANI) : Almanya'da çalışan işçilerimizin son günlerdeki durumlarına dair Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil'in bu Birleşim yapmış olduğu gündem dışı demecine cevabı
18 15 371:373
2 Söz Alanlar TURHAN ESENER (ÇALIŞMA BAKANI) : Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın yurt dışına ve Libya'ya işçi gönderilmesi konusunda gündem dışı demecine cevabı.
18 21 506:507