E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (HARİCİYE VEKİLİ) : Düveli mutelifeden mevrut müterake teklifi münasebetiyle.
3 14 123 125:127
2 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (HARİCİYE VEKİLİ) : Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'in ahvali siyâsiyye ve intibaatı hakkında beyanatı ve suallere cevabı ve mütareke teklifine verilecek cevabî nota münasebetiyle.
3 20 193
3 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (HARİCİYE VEKİLİ) : Vazife-i Mahsusa için Ukrayna'ya gidecek heyet azalığından istifası münasebetiyle.
3 34 303
4 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (HARİCİYE VEKİLİ) : Abdullah Azmi Efendi'nin ahvali siyâsiyye hakkında beyanatı münasebetiyle.
3 108 825:828
5 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (HARİCİYE VEKİLİ) : İzmir'de bulunan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa ve orada bulunan vekillerin Ankara'ya avdetleri ve mesaili siyâsiyye, İngilizlerin Trakya ve İstanbul'da hareketleri ve Üsera Mübadelesi hakkında müzakerat münasebetiyle.
3 109 833:836
6 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (HARİCİYE VEKİLİ) : Burdur Mebusu İsmail Suphi Soysallının, Buhara Sefirinin vazife mahalline gidemeyerek Trabzon’da kalması esbabına dair sualine cevabı.
3 111 839