E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Jandarma Umum Kumandanlığı Bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
3 87 653:654 658:660