E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Karahisar Mebusu Şükrü Beyin, Konya isyanı hakkında suâl takriri münasebetiyle.
1 88 198:200 205 209
2 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Adana'nın Fransız kuvvetlerinden tahliyesi hakkında.
1 89 221
3 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Konya mebusları Musa Kâzım, Abdülhalim Çelebi efendiler ve rüfekası hakkında Divan-ı Harp Kararı münasebetiyle.
1 89 220
4 Beyanat Ve Nutuklar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekili Dr. Adnan Beyin, bazı mebusların şakiler tarafından soyulması ve şekavet mevzuu üzerinde beyanatı.
1 98 232:235
5 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Tokat Mebusu Nazım Bey'in teşrîi masuniyetinin ref'ine dair Ankara İstiklâl Mahkemesi Riyaseti Tezkeresi üzerinde.
1 142 357:358