E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Bazı vilâyetlerde vukua gelen yersarsıntısı hakkında sözleri
29 16 53:55
2 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Mebus seçimi kanunu münasebetiyle sözleri
29 16 63:64
29 17 100
3 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Nahiye teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine dair kanun münasebetiyle sözleri
30 24 46 54 56
4 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 25 86
5 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
30 28 228:232