E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söylevler KENAN EVREN (AHMET KENAN EVREN) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18. Dönem 1. Yasama Yılını açış konuşması
1 1 2:9