E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söylevler KENAN EVREN (AHMET KENAN EVREN) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17. Dönem 1. Yasama Yılını Açıış Konuşması.
1 5 26:30
2 Söylevler KENAN EVREN (AHMET KENAN EVREN) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşması. [TBMM'nin 2 nci Yasama Yılındaki çalışmaların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içinde sürdürülmesini, Milletimiz ve TBMM için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/506) okunmuştur]
6 1 13
3 Söylevler KENAN EVREN (AHMET KENAN EVREN) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17. Dönem 3. Yasama Yılını açış konuşması
19 1 4:7