E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Sanayi Vekâleti ile Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı bütçesi münasebetiyle
2 48 1073 1075
2 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Minnepolis Moline Türk Traktör Fabrikasının faaliyet du rumuna dair suali münasebetiyle
3 52 111:112 115
3 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, Bartın Çimento Fabrikasının inşa durumuna dair sualine cevabı
4 63 13
4 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Sanaayimizin 1957 yılında kapasitesinin % 42 noksaniyle faaliyette bulunmuş olmasının sebebine dair sualine cevabı
4 66 83