E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek kanun lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/312)
20 90 657