E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Çorum Mebusu Dursun Beyin, Makamatı Resmiyeye takdim edilen mazrufların sansür edilmemesi hakkındaki takriri münasebetiyle
10 26 132:134
2 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Hayvan tazminatı hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 26 135:136
3 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe iaşe edilmesine dair temenni takriri münasebetiyle
10 26 130
4 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Bütçeleri üzerinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamalünbih olması hakkındaki sözleri münasebetiyle
10 39 395:399
5 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekâleti vekilliğine intihabından dolayı teşekkürü
21 71 349
6 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Yüzde yirmi tekâlifi millîye bakayasına dair sual takriri münasebetiyle
22 96 485
7 Söz Alanlar ATA BEY (MEHMED ATA ATAY) (NİĞDE) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlasa için tedabir ittihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle
22 100 613:614