E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türk Borçlar Kanununa Dair (1/499) (S. Sayısı: 321)
50 3 337:358
50 4 409:422 423:434
50 6 638:643
50 7 707:712 713:730 731:735 737:754 754:766
2 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türk Borçlar Kanununa Dair (1/499) (S. Sayısı: 321)
51 9 266:268 269:277
3 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türk Borçlar Kanununa Dair (1/499) (S. Sayısı: 321)
52 13 65:69 70:84 85:143
52 14 277:292 292:311
52 16 679:727 728:763
4 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/706) (S. Sayısı: 407)
52 17 955:995 997:999
5 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/706) (S. Sayısı: 407)
53 19 179:181 218:227
6 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/601) (S. Sayısı: 373)
53 21 579:580 581:592
7 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/594) (S. Sayısı: 265)
53 21 534:542 543:556 556:579 581:592
8 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/730) (S. Sayısı: 424)
53 24 806:836 838:847
9 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/485) (S. Sayısı: 403)
53 24 787:806 838:847
10 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/669) (S. Sayısı: 351)
54 25 21:26 26:31 95:110
11 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/672) (S. Sayısı: 416)
54 25 31:47 47:60 60:61 95:110
12 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuveyt Devleti Hükûmeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/579) (S. Sayısı: 340)
54 25 79:83 95:110
13 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Umman Sultanlığı Hükûmeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/381) (S. Sayısı: 423)
54 25 92:93 111:126
14 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/493) (S. Sayısı: 345)
54 25 83:84 95:110
15 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Oman Sultanlığı Hükûmeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/527) (S. Sayısı: 381)
54 25 84:85 111:126
16 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/531) (S. Sayısı: 380)
54 25 62:79 95:110
17 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/550) (S. Sayısı: 339)
54 25 85:86 111:126
18 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/360) (S. Sayısı: 421)
54 25 86:92 111:126
19 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (1/779, 2/523) (S. Sayısı: 444)
54 27 358:385 390:404 405:409 410:419
20 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair (1/713) (S. Sayısı: 397 ve 397’ye 1 inci Ek)
54 28 743:785
21 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Çek Kanununa Dair (1/710) (S. Sayısı: 445)
54 29 884:919 919:961 962:973
54 30 1025:1078 1084:1121 1122:1136
22 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443)
55 31 12:101 104:106
23 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Çek Kanununa Dair (1/710) (S. Sayısı: 445)
55 31 108 109:118
24 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443)
56 32 6:53 54:130
56 33 177:204 206:264 268:322
56 34 388:416 419:457 467:502 503:515 519:536
56 35 639:696 696:715 716:717 718:780
56 36 794:935
25 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443)I. TUR - Cumhurbaşkanlığı - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı - Sayıştay Başkanlığı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 32 6:66
26 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) II. TUR - Başbakanlık - Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü - Özürlüler İdaresi Başkanlığı - Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 32 67:130
27 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) III. TUR - Vakıflar Genel Müdürlüğü - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı - Diyanet İşleri Başkanlığı - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı - Atatürk Araştırma Merkezi - Atatürk Kültür Merkezi - Türk Dil Kurumu - Türk Tarih Kurumu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi
56 33 177:249
28 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) IV. TUR - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu - Hazine Müsteşarlığı - Sermaye Piyasası Kurulu - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 33 250:322
29 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) V. TUR - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü - Dış Ticaret Müsteşarlığı - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi - Gümrük Müsteşarlığı - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü - Devlet Personel Başkanlığı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 34 388:457
30 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) VI. TUR - Millî Savunma Bakanlığı - Savunma Sanayi Müsteşarlığı - Adalet Bakanlığı - Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu - Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı - Yargıtay - Danıştay 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 34 466:536
31 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) VII. TUR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü - Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 35 639:715
32 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) VIII. TUR - İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğü - Jandarma Genel Komutanlığı - Sahil Güvenlik Komutanlığı - Dışişleri Bakanlığı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 35 716:780
33 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) IX. TUR - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - Çevre ve Orman Bakanlığı - Orman Genel Müdürlüğü - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 36 794:859
34 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) X. TUR - Kültür ve Turizm Bakanlığı - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü - Sağlık Bakanlığı - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
56 36 860:935
35 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443)
57 37 12:68 72:75 75:188
57 38 243:270 270:281
57 39 391:469 472:524 525:540 543:549
57 40 675:724 727:802
57 41 814:831 832:898 898:921 925:934 937:939
36 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) XI. TUR - Millî Eğitim Bakanlığı - Yükseköğretim Kurulu - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi - Üniversiteler 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
57 37 12:188
37 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : XII. TUR - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Rekabet Kurumu - Millî Prodüktivite Merkezi - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı - Türk Akreditasyon Kurumu - Türk Patent Enstitüsü - Türk Standartları Enstitüsü - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
57 38 243:311
38 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443) XIII. TUR - Ulaştırma Bakanlığı - Karayolları Genel Müdürlüğü - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Denizcilik Müsteşarlığı - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü - Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - Kamu İhale Kurumu - Gelir Bütçesi 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı
57 38 312:381
39 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargâhların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiye’deki Tüm Müttefik Karargâhlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/736) (S. Sayısı: 457)
57 41 953:954 955:964
40 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (S. Sayısı: 442) ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443)
58 42 5:30 31:79 83:92
41 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/715) (S. Sayısı: 418)
58 47 914:936
42 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/715) (S. Sayısı: 418)
59 49 77:94 97
59 50 222:286
59 51 462:473 474:484 502:517
43 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/640) (S. Sayısı: 431)
59 51 499:500 502:517
44 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/620) (S. Sayısı: 430)
59 51 486:492 494:495 496:499 502:517
45 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/599) (S. Sayısı: 429)
59 51 485:486 502:517
46 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463)
59 52 640:663
59 53 768:797 799:813 815:820 820:837 838:859 860:872 872:889 895:897 898:905 906:915
47 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/704) (S. Sayısı: 383)
59 54 982:1016
60 56 69:75 76 77:80
60 57 167:186
60 58 279:283 283:296 296:309 309:312
60 59 531:576
60 60 628:663 664:666 666:668 670:687 688:698 700:720
48 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/704) (S. Sayısı: 383)
61 62 26:44 53:62 63:82 82:96 97:100 101:106 107:116
49 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455)
61 63 144:171 171:189 193:208 210:220 225
61 64 362:380
50 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455)
62 65 26:47 48:67 68:72 74:88 89:97 97:114
62 66 221:238 240:264 277:286
51 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/755) (S. Sayısı: 426)
62 66 265:276
62 67 471:475 486:495
52 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/783) (S. Sayısı: 447)
63 69 27:53 60:105 106:115
53 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesine Dair (1/743) (S. Sayısı: 471)
63 70 260:283
63 71 437:465 465:482 483:489 490:505
63 72 610:674 676:677 678:687
54 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/761) (S. Sayısı: 458)
63 73 776:777
55 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/418) (S.Sayısı: 356)
63 73 784:785 818:833
56 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/407) (S. Sayısı: 376)
63 73 792:793 834:849
57 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/398) (S.Sayısı: 436)
63 73 778:781 802:817
58 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/565) (S. Sayısı: 370)
63 73 789:790 818:833
59 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/419) (S. Sayısı: 378)
63 73 785:788 818:833
60 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/417) (S. Sayısı: 389)
63 73 796:797 850:865
61 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/721) (S.Sayısı: 433)
63 73 800:801 866:877
62 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/719) (S. Sayısı: 432)
63 73 799:800 866:877
63 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/616) (S. Sayısı: 390)
63 73 797:798 850:865
64 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/639) (S. Sayısı: 360)
63 73 783:784 818:833
65 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/803) (S.Sayısı: 484)
63 73 777:778 802:817
66 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/387) (S. Sayısı: 371)
63 73 790:791 834:849
67 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/344) (S. Sayısı: 388)
63 73 795:796 850:865
68 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/414) (S. Sayısı: 377)
63 73 793:794 834:849
69 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/612) (S. Sayısı: 359)
63 73 782:783 802:817
70 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/687) (S. Sayısı: 379)
63 73 794:795 850:865
71 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/648) (S. Sayısı: 391)
63 73 798:799 866:877
72 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/753) (S. Sayısı: 453)
63 73 781:782 802:817
73 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/316) (S. Sayısı: 372)
63 73 791:792 834:849
74 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Biyogüvenlik Kanununa Dair (1/789) (S. Sayısı: 473)
64 74 31:86 87:101
74 75 213:264
75 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (1/805, 2/549) (S. Sayısı: 485)
64 76 424:441
64 77 540:602 620:629
76 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/769) (S. Sayısı: 486)
64 77 603:619
64 78 711:714
77 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/769) (S. Sayısı: 486)
65 79 104:113
65 80 321:331 332:351 352:369 370:393
65 81 419:442 443:446
78 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/808) (S. Sayısı: 487)
66 84 73:90 93:101
66 85 245:261 261:265
66 86 543:571 572:585 586:604 605:616
66 87 667:672 672:698 699:713 715:723 723 724:725
79 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1/811, 2/633) (S. Sayısı: 496)
66 87 725:731
80 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1/811, 2/633) (S. Sayısı: 496)
70 107 190:233
70 108 354:371 372:398 399:415
70 109 534:546
70 110 677:696 697:719 726:731 734:738
70 111 813:818
81 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/685) (S. Sayısı: 488)
70 111 818:842 844:888
82 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/685) (S. Sayısı: 488)
71 112 31:36 37:58
83 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/689) (S. Sayısı: 479)
71 112 59:60
71 113 193:194 261:276
84 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/367) (S. Sayısı: 114)
71 113 195:206 261:276
85 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/776) (S. Sayısı: 469)
71 113 206:218 261:276
86 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/786) (S. Sayısı: 460)
71 113 218:236 261:276
87 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/800) (S. Sayısı: 494)
71 113 236:252 261:276
88 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/288) (S. Sayısı: 22)
71 113 253 277:292
89 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projelerinde İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/816) (S. Sayısı: 505)
71 113 259:260 277:292
90 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/754) (S. Sayısı: 482)
71 113 254:257 277:292
91 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/837) (S. Sayısı: 504)
71 113 258:259 277:292
92 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında (1/802) (S. Sayısı: 476)
71 114 508:537 537:540
93 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur’un; Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1/821, 2/670, 2/572) (S. Sayısı: 503)
71 114 541:606 606:608 609:649 649:664 664:674
94 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Dair (1/806) (S. Sayısı: 498)
71 115 737:810 810:882 883:935
71 116 961:988 1037:1046
95 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 3 Milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ve 2 Milletvekilinin; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri (1/714, 1/865, 1/887, 2/702, 2/646, 2/703) (S. Sayısı: 508)
71 116 989:1036
96 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 3 Milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ve 2 Milletvekilinin; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri (1/714, 1/865, 1/887, 2/702, 2/646, 2/703) (S. Sayısı: 508)
72 117 53:55 56:65 66:83 84:88 89:99 100:102 102:106 107:117 117:126 127:131 131:135 136:141 142:148 148:150 150:164 165:174
97 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/773) (S. Sayısı: 475)
72 118 414:425
72 119 466:468
72 120 548 548:568 568:572 573:584 584:613 613:619 620:623 625:627 628:691
98 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1/843, 1/433, 2/634, 2/664, 2/665) (S. Sayısı: 501)
72 120 647:681
99 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Bayram Meral ve 20 Milletvekilinin; 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1/788, 2/226) (S. Sayısı: 499)
72 120 628:646
72 121 805:812 813:827 828:830 831:834 834:856
100 Tasarılar / Görüşülen Tasarılar : Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Bayram Meral ve 20 Milletvekilinin; 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1/788, 2/226) (S. Sayısı: 499)
73 122 28:29 31:75 76:146
73 123 251:274 274:276 277:318
73 124 366:390 391:395 396:408 410:414 454:463
1 2