E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ŞEVKET BEY (ŞEVKET CANDANER) (BURDUR) : Burdur için kesilecek kerestelerin orman resminden muafiyetine dair
1 15 288:289
1 18 353
2 Takrirler (önergeler) ŞEVKET BEY (ŞEVKET CANDANER) (BURDUR) : Mütarekeden sonra tâyin edilen jandarmaların ahvaline dair
2 27 172
4 72 326:328