E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (KARS) : Meclisin en yaşlı üye sıfatıyla açılmasına ilişkin konuşması.
1 1 2
2 Beyanat Ve Nutuklar HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (KARS) : Dördüncü Birleşimde Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, bir sorusunun görüşülmesi esnasında şahsına yapılan sataşma münasebetiyle demeci
10 11 309:310