E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 3. maddesi ile müzeyyel birinci maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
8 50 195:196
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : Tütün İnhisar İdaresinin 1932 senesi Bütçe Kanunu hakkındaki sözleri
8 52 272
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : İspirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı Umum Müdürlüğünün 1932 senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
8 53 318
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : Tuz İnhisarı Umum Müdürlüğünün 1932 Bütçe Kanunu hakkındaki sözleri
8 53 309:310
5 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
15 48 55
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : Ziraat Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
15 53 178
7 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : Filyos-Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair kanun münasebeti ile sözleri
15 57 310:311
8 Teklifler SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki Kanunun 16. maddesinin değiştirilmesine dair
19 19 152
22 53 160:161
9 Takrirler (önergeler) SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki Kanunun 16. maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifinin geri verilmesi hakkında
22 53 160:161
10 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1934 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
22 57 250 252
11 Söz Alanlar SÜLEYMAN FİKRİ BEY (SÜLEYMAN FİKRİ MUTLU) (MERSİN (İÇEL)) : 1934 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
22 60 438 443