E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : Muhtemel Irak operasyonuna Türkiye tarafından destek verilmesinin yaratacağı olumsuzluklara ve sorunun barışçı yollarla çözülmesi istikametinde hükümetçe bölge ülkelerine yapılan ziyaretlerin önemine ilişkin
3 22 13:15
2 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Muhtemel Irak operasyonuna Türkiye tarafından destek verilmesinin yaratacağı olumsuzluklara ve sorunun barışçı yollarla çözülmesi istikametinde Hükümetçe bölge ülkelerine yapılan ziyaretlerin önemine ilişkin
3 22 13:15
3 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : Yurt dışında ikamet eden yurttaşlarımızın ülke turizmine katkılarına, ekonomik ve sosyal yönden yaşadıkları sıkıntılara ve alınması gereken önlemlere ilişkin
7 44 9:11
4 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi münasebetiyle
7 47 482:485
5 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 59 62:64
6 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8.6.1984 Tarihli ve 216 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 354 Sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 17.3.1989 Tarihli ve 364 Sayılı 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.9.1989 Tarihli ve 379 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 25.3.1990 Tarihli ve 411 Sayılı 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.12.1991 Tarihli ve 468 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
12 67 127:129
7 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 79 362:363
14 80 585:586
15 83 51:52
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : Diploma denklikleri iptal edilerek görevden alınan öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/501)
15 86 485:486
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : İstanbul'daki bir çocukevinin kullandığı isme ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/618)
18 94 162:163
10 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
23 107 85
11 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 5 milletvekilinin; Tokat Milletvekili Resul Tosun ve 47 milletvekilinin; Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın; Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu dolayısıyla
25 113 546:548
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : Hastanelerde ziyaretçilerden ücret alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/943)
26 1 210:212
13 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : Sosyal dayanışmaya ve sivil toplum örgütlerinin bu konudaki faaliyetlerine ilişkin
31 19 115:116
14 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Başbakanlık 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 31 28:30 56:57
15 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
35 33 490
16 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : İçişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 34 114
17 Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : (6/515, 6/516, 6/517) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin (4/136)
39 45 190
18 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
39 45 221:222
39 46 275
19 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : Özellikle Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen, standartdışı, ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin
41 54 277:278
20 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
49 88 88 116
21 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
52 99 235:237 252:253 259 266
22 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : İnsan Hakları Haftası münasebetiyle Irak'taki hak ihlallerine ilişkin
67 29 211:213
23 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 37 255
24 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile sigaranın sağlığa verdiği zararlara ve sigarayla mücadele yollarına ilişkin
74 56 11:13
25 Üyelerle İlgili İşler RESUL TOSUN (TOKAT) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
75 60 157:159
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen ilanlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4783)
76 65 412:413
27 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 69 389:390
28 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarındaki eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin
80 79 25:27
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : Dönersermaye İşletme Müdürlüğüne 2004-2005 yıllarında verilen işçi kadrosuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/5264)
80 79 208:216
30 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat İlinin sorunları ile özelleştirilmesi istenilen Tokat sigara fabrikasının üretim durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
81 86 578:579
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : 2001-2004 yıllarında Eximbank'ın firmalara kullandırdığı kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/5578)
82 89 314:316
32 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : Çanakkale Savaşlarının 90. yıldönümüne ilişkin
82 90 337:339
33 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 90 410:412
34 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Çanakkale Savaşlarının 90. yıldönümüne ilişkin
82 90 337:339
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : Basın İlan Kurumunca yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5418)
83 93 115:118
36 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : 4.5.2005 tarihli ve 5344 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89. ve 104. Maddeleri Gereğince Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
90 121 65:67
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : YAŞ tarafından re'sen emekli edilenlere hususi pasaport verilmemesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7684)
93 127 2519:2520
38 Gündem Dışı Konuşmalar RESUL TOSUN (TOKAT) : Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Kırım Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Simferopol'de (Akmescit) gerçekleştirilen Türkçenin 6. Uluslararası Şiir Şölenine ilişkin
99 22 222:223
39 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
107 45 100
40 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiylemünasebetiyle
114 77 239:240
41 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Teklifi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8.4.1929 Tarihli ve 1416 Sayılı Kanun ile 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanuna Birer Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
123 112 72:74
42 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
124 116 98:99
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler RESUL TOSUN (TOKAT) : Millî Eğitim eski Bakanı Mustafa Necati'nin evinin kiralanmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/14299)
127 124 191:193
44 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
133 14 670:673
134 17 833:835 858:859
45 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1.Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
135 19 343:345
46 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Millî Eğitim Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Millî Eğitim Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Yüksek Öğretim Kurulu 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezî 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
142 41 160:162
47 Söz Alanlar RESUL TOSUN (TOKAT) : Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
149 72 293