E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM POROY) (TOKAT) : İcra ve İflâs Kanununun tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
9 57 16:17 33
2 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM POROY) (TOKAT) : Soyadı Kanunu münasebeti ile sözleri
23 69 199:200 202
23 70 224
23 71 250:251 252:258