E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN KANGAL (TOKAT) : Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1009:1011 1017 1021