E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Teklifler HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/363)
77 70 515:571
2 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 70 519:523
3 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
91 124 71:74
4 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : 02.07.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 9 38:40
5 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Maliye Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
105 41 1079:1082
6 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
113 72 238:240 256:257
7 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
114 78 380
8 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin; Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
143 45 215:217
9 Üyelerle İlgili İşler HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : İzin verilmesi hakkında
151 82 372
10 Teklifler HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/968)
159 114 380:384
160 117 90:120 123:129
11 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
159 114 380:381
160 117 127:128
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
12 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, konuşmasında şahsına sataşması münasebetiyle
8 31 284
13 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
8 31 284
14 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
9 38 722:724
15 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 745:746
16 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 130 58:62
17 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 17 14:15
18 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (İşsizlik Sigortası) Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
39 59 872
19 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 106 230:232
20 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 110 953
21 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
72 120 641:645
22 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
75 136 1040:1041
23 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Devlet Desteklerinin (Yardımlarının) İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
78 4 286:291
24 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 32 154:155
25 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
90 53 544:545 581
26 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
92 63 660:662
27 Söz Alanlar HALİL AYDOĞAN (AFYONKARAHİSAR) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle açıklaması
97 81 330