E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLER İLERİ (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Türk Kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşturulmasının 57. yıldönümü nedeniyle
1 12 352:356
2 Söz Alanlar GÜLER İLERİ (TOKAT) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 Arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları için harcayıp Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Güler İleri hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 80 414:416
3 Önergeler GÜLER İLERİ (TOKAT) : İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/85)
20 21 12
4 Üyelerle İlgili İşler GÜLER İLERİ (TOKAT) : İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden Çekilmesi
20 21 12
5 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşturulmasının 58. yıldönümüne ilişkin
22 35 164:166
6 Söz Alanlar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 41 396:398
7 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Tokat Milletvekili Güler İleri'nin, ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın kendisine sataşması nedeniyle
26 52 693
8 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Devlet Bakanı Türkân Akyol'un, Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinin yıldönümüne ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla
30 69 12:13
9 Söz Alanlar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
47 42 412:416
10 Söz Alanlar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 42 437:439
11 Söz Alanlar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Telsiz Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 48 454
12 Söz Alanlar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçesi ve 1992 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 51 91
13 Söz Alanlar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Danıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 54 597:599
14 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLER İLERİ (TOKAT) : Türk Kanunu Medenisinin kabul edilişinin 69. yıldönümüne ilişkin
79 77 357:358
15 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLER İLERİ (TOKAT) : 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin
81 83 44:45
16 Üyelerle İlgili İşler GÜLER İLERİ (TOKAT) : Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyeliklerinden çekilmesi
82 91 329
17 Üyelerle İlgili İşler GÜLER İLERİ (TOKAT) : Tokat Milletvekili Güler İleri'nin, KİT Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
87 116 165