E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar FAZIL KARAMAN (İZMİR) : Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
81 83 60:63
2 Teklifler FAZIL KARAMAN (İZMİR) : İle Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/614)
109 55 515:529
109 56 614:620
110 57 26:53
3 Üyelerle İlgili İşler FAZIL KARAMAN (İZMİR) : İzin verilmesi hakkında
151 82 373