E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 İstifalar / Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler FATMA SALMAN KOTAN (AĞRI) : Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Komisyon üyelığinden çekildiğine ilişkin (4/17)
11 49 25
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
2 Söz Alanlar FATMA SALMAN KOTAN (AĞRI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 120 353:354 383:384