E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
8 34 457:459
2 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
25 126 349:350 351:352
3 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı münasebetiyle
14 69 805:808 825
4 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
17 84 713:714 748:749
5 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
24 121 107:108 197:198
6 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
38 42 241:243
7 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Ve 22 milletvekilinin, FATİH Projesi kapsamında yapılmış akıllı tahta ihalesi ve MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile patent tasarımcısı arasındaki ilişkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/478), - Okunması
41 56 353:354
8 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Bakanlığın iletişim merkezine gelen ihbarlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/9167)
28 132 2109:2110
9 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Ankara’da Cebeci İnönü Stadı’nın yıkılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/11086)
34 27 855:857
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
10 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 15 488:490 495:499
11 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Millî Eğitim Bakanlığı; Yüksek Öğretim Kurulu; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi; Üniversiteler 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 34 623:627
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yabancı bir üniversitenin İstanbul’da kampüs açmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/759)
10 40 252:255
13 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : (10/35, 43, 49, 70) No.lu Türkçedeki Yozlaşma, Yabancılaşma ve Bozulmanın Araştırılarak Türk Dilinin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerinin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
10 41 398:400
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameye ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/491)
11 43 102:103
15 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 737:740
16 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
17 83 399:400
18 88 259:261 283:284
18 89 432:434
17 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
21 107 255:259
21 108 496:498
18 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 111 903:906
19 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 119 205
20 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle (Sıra Sayısı: 93)
23 120 348:351 361:364
21 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
26 135 29:30
22 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle (Sıra Sayısı: 267)
26 138 491:495
23 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
30 9 43:46 82:83
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Evlat edinme ve koruyucu aile düzenlemelerindeki yaş şartlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/5881)
36 37 1032:1037
25 Gündem Dışı Konuşmalar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Siirt ilinin sorunlarına ilişkin
38 44 7:8
26 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Siirt ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
38 44 7:8
27 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları münasebetiyle
39 54 152:155
39 60 1004:1005
28 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 98 127:130
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Engelli çocukların eğitimindeki bir soruna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/8274)
48 112 558:559
30 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : DTP Grubu önerisi münasebetiyle
50 5 486:487
31 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması
53 22 633:634
32 Gündem Dışı Konuşmalar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin
53 22 633:634
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Özelleştirme sonrası liman işletmelerinin durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/10332)
54 27 609:615
34 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
57 37 48:51
35 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
58 48 1021:1022
36 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
59 50 232:233
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/11836)
61 64 392
38 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : “Demokratik açılım” olarak adlandırılan proje kapsamında gizli görüşmelerde bulunduğu, terör örgütü mensupları hakkındaki yargı sürecini etkilediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/10) ön görüşmeleri münasebetiyle
62 66 175:179
39 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
62 66 203:204
40 Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Ve 21 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/603)- Okunması
63 69 16:18
41 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Anadil eğitimi veren üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı
65 82 581:598
42 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
66 85 262:265
43 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 90 316:318
44 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
69 102 283:284
45 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
69 102 275:278
46 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
71 116 1021:1025
47 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
74 131 1033 1044:1048
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/14794)
75 133 285:287
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki bir değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı 7/15650
77 1 1306:1307
50 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
82 21 520:522
51 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;13’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
87 38 232:234
52 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
92 63 793:794
53 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
93 67 508:512
54 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
97 81 352:353
55 Söz Alanlar FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
98 86 616:618
56 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA NUR SERTER (İSTANBUL) : KPSS’deki kopya olayında soruşturma dışı bırakılan bir kişiye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı 7/18719
100 89 183:184