E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından FATMA NUR SERTER NUR (İSTANBUL) : 2011-2012 eğitim öğretim yılında Bakanlığa bağlı okullardan tekli ve ikili eğitim yapanların sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/9168)
29 1 1151:1153