E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
7 29 35:42
2 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; Tütün, Tütün Mamûlleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu; Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 32 310:313
3 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Pakistan’da bir suikast sonucu vefat eden Benazir Butto’ya Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı dilemesi münasebetiyle
11 43 70
4 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş’ta Narlı Ovası’na kurulması planlanan katı atık depolama tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/145) Okunması Ön görüşmesi
16 75 178:179
16 75 216:220
16 78 615:625
17 81 50:69
18 87 47:70
19 93 58:65 70:75
20 99 41:45
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’daki sınır ticaret merkezi uygulamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in cevabı (7/1747)
16 75 233:243
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’ın bir köyünde meydana gelen bir ölüm olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/2010)
17 81 135:136
7 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 19 milletvekilinin, Van’daki nevruz kutlamaları başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/163) Okunması
18 88 253:254
8 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
18 89 418:420
9 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
19 96 465:469
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Madımak Otelinin müze haline getirilip getirilemeyeceğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/3059)
21 109 672:674
11 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 110 736:738
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir kışlaya verilen ada ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı (7/3527)
22 112 241:242
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van Gölündeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/3385)
22 113 389:391
14 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 19 milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/238) Okunması
24 126 185:187
15 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, 9 Ocak 2007 tarihinde Bağdat’ta düşen ve Türk işçilerinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan yabancı bir şirkete ait uçağın gerekli güvenlik önlemleri almamasına ve yeterli mali mesuliyet sigortası sağlamamasına rağmen uçuşuna izin veren sorumluları himaye ederek sağlıklı soruşturma yürütülmesine engel olduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) münasebetiyle
25 133 536:538
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir mitingde yaşanan bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4394)
27 1 761:762
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4511)
27 1 995:997
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir mitingde yaşanan bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4394)
27 1 761:762
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4511)
27 1 995:997
20 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 17/10/2008 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi münasebetiyle
29 3 38:41
21 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş Operasyonu konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/270) Okunması
29 5 252:254
22 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : (10/21, 94) No.lu Eğitimdeki Sorunlar ile Öğretmenlerin Sorunları ve Okullardaki Yetersizliklerin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
33 24 253:257
23 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Malî Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
33 25 530:533
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kuzey Irak’a yönelik operasyonlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün cevabı (7/4980)
33 25 602:604
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/5144)
33 25 618:621
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kuzey Irak’a yönelik operasyonlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün cevabı (7/4980)
33 25 602:604
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/5144)
33 25 618:621
28 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
34 28 69:75 76
29 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 32 899
30 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın, Gazze’deki olaylar ve barışın teminine yönelik çabalar konusunda Hükûmet adına açıklaması nedeniyle DTP Grubu adına konuşması
37 40 329:331
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir kışladaki binalara verilen adlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı (7/5829)
37 40 562:563
32 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 20 milletvekilinin, kara mayınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/296) Okunması
37 41 646:648
33 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar FATMA KURTULAN (VAN) : Bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında yaşanan olaylara ilişkin sözlü soru önergesi (6/419) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı
37 43 974:997
34 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 20 milletvekilinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/307) Okunması
38 46 278:280
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Ottawa Antlaşması’nın yükümlülüklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/6088)
38 49 793:796
36 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar FATMA KURTULAN (VAN) : Van Valisi ve Emniyet Müdürünün bazı olaylardaki müdahalelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/817) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı
38 49 734:758
37 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 20 milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/315) Okunması
38 51 917:918
38 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 20 milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/316) Okunması
38 51 919:920
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : AİHM’de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6039)
39 58 733:736
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : İskenderun Belediyesinin afişlerindeki bir ifadeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6038)
39 58 730:732
41 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Tutuklu sayısındaki artışa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6246)
41 64 153:155
42 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bazı toplumsal olayların yeniden soruşturulmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6713)
42 67 45:47
43 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Demokratik Toplum Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, toplumsal olaylarda ve dur ihtarlarında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına göz yumarak yaralanma ve ölüm olaylarına yol açtığı ve bu suretle toplumsal barışı tehlikeye attığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) münasebetiyle
43 79 970:974
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Muş E Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevapları (7/6209)*– Ek Cevap
39 58 744:747
45 91 327:330
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’daki sınır kaçakçılığı olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/7541)
45 93 562:564
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : AİHM’de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6039)
45 95 802:804
47 Açıklamalar FATMA KURTULAN (VAN) : Bazı erkek milletvekillerinin konuşma ve davranışlarına ilişkin
46 98 39
48 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Bazı erkek milletvekillerinin konuşma ve davranışlarına ilişkin açıklaması
46 98 39
49 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : (10/318, 10/376) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 9/6/2009 Salı günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ve saat 19.00’a kadar çalışmasına ilişkin CHP Grubu önerisi münasebetiyle
46 101 428:429
50 Denetim FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 20 milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/401) Okunması
46 104 896:898
51 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Çocuk istismarı yapılan televizyon programlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/8648)
48 112 1016:1033
52 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’daki bazı cezaevleriyle ilgili raporda yer alan hususlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8665)
49 1 684:689
53 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : KESK’teki gözaltı ve aramalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/8804)
49 1 1004:1005
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/8506)
49 1 395:421
55 Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : (DTP Grubu adına grup başkan vekili) Kadınlara yönelik cinsiyet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/420)- Okunması
50 2 36:37
56 Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : (DTP Grubu adına grup başkan vekili) Van ilinde İran sınırında yaşanan ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/427)- Okunması
50 4 405:406
57 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Mayın ya da silah atıklarının patlaması sonucu ölenlere ve yaralananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8402)
51 9 278:280
58 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van ilindeki eğitim sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/8493)
51 9 281:284
59 Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : (DTP Grubu adına grup başkan vekili) Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/448)- Okunması
51 12 738:739
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Aile içi şiddete ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8533)
51 12 832:840
61 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : DTP Grubu önerisi münasebetiyle
52 14 238:241
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Basın Özgürlüğü Deklarasyonunun imzalanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/9756)
52 15 576:584
63 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’daki okulların sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/9631)
52 16 775:776
64 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Gözaltındaki cinsel taciz ve tecavüz iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/9275)
54 27 420:421
65 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Nükleer güç santralleriyle ilgili yönetmeliğe ve ihaleye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11014)
56 33 377:378
66 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bazı fabrikaların satılmasına veya kapatılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/10628)
56 34 576:599
67 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’daki H1N1 vakalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/10926)
57 37 205:209
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’daki teşvik uygulamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/10438)
57 39 554:558
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Mayın ya da silah atıklarının patlaması sonucu ölenlere ve yaralananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8402) (Ek Cevap)
58 43 223:226
70 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/11273)
58 43 394:426
71 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’da deprem ve diğer afetlere yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı (7/11247)
59 49 128:132
72 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
60 57 128:131
73 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
60 59 550:551 567:568
74 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir öğrencinin ölümü olayına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/12069)
60 61 995:998
75 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/11947)
61 64 410:421
76 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Adıyaman Kâhta’da meydana gelen bir olay ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/12499)
63 70 368:377
77 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kadına yönelik bazı şiddet vakalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/12587)
63 70 396:399
78 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Cinsiyet ayrımcılığına yönelik eğitime ve bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/12095)
63 70 307:309
79 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/12428)
64 74 168:170
80 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir hükümlünün tedavisine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/12254)
64 74 158:162
81 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kadın intiharlarına ve şüpheli ölümlere (7/12835) ve kadın intiharlarına (7/12836) ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı
64 75 307:328
82 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/12733)
64 76 464:466
83 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir köydeki tahribat iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/12759)
64 76 466:468
84 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Ardahan’daki öğretmen açığının polis memurlarıyla giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/13366)
69 100 127:128
85 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
69 101 198:199
69 102 345:346
86 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Bir avukat hakkındaki incelemeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/13021)
69 104 858:861
87 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Cezaevlerinde elektrik kullanım bedeli alınmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/12880)
69 104 780:784
88 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/13479)
69 104 938:942
89 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kadına yönelik bir şiddet olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/13721)
69 104 995:997
90 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Ardahan Göle’de savcılığa yapılan bir suç duyurusuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/13325)
70 109 555:556
91 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Kadına yönelik bir şiddet olayına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/13780)
70 109 589:593
92 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/14093)
70 109 623:625
93 Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 19 milletvekilinin, okullarda yaşandığı iddia edilen fiziksel ve psikolojik istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/747)- Okunması
71 113 144:146
94 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Askerlik görevini yaparken ölen bir kişiye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı (7/14078)
71 113 306:307
95 Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Ve 19 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/754)- Okunması
71 115 730:732
96 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Van’daki kadın personele ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/13952)
72 117 192:194
97 Söz Alanlar FATMA KURTULAN (VAN) : Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
72 118 330:332
98 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : KCK operasyonuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/13873)
72 119 498:500
99 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Ordu Cezaevinde bazı hükümlülere yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/14022)
72 119 509:512
100 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FATMA KURTULAN (VAN) : Tutuklu ve hükümlülerin ailelerine yakın yerlere nakledilmelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/14023)
72 120 711:714
1 2