E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Teklifler FARUK KOCA (ANKARA) : Ve 4 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 4 Milletvekilinin; 13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri (2/736, 2/739) (S. Sayısı: 546)
76 139 838:845
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
2 Üyelerle İlgili İşler FARUK KOCA (ANKARA) : Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
132 9 422
3 Önergeler FARUK KOCA (ANKARA) : Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/406)
132 9 422
4 Genel Görüşme Önergeleri FARUK KOCA (ANKARA) : Ve 29 milletvekilinin, Irak'taki gelişmeler ile ülkemizin ve uluslararası toplumun bu ülkenin sorunlarının çözümüne yapabileceği katkılar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36)
144 50 263:265
5 Söz Alanlar FARUK KOCA (ANKARA) : Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi münasebetiyle
144 50 267:268
6 Genel Görüşme Önergeleri FARUK KOCA (ANKARA) : Ve 29 milletvekilinin, Irak'taki gelişmeler ile ülkemizin ve uluslararası toplumun bu ülkenin sorunlarının çözümüne yapabileceği katkılar hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36)
144 52 523:549
145 53 52