E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ETHEM AYBAR (MARDİN) : Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
11 67 427
11 69 495