E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1978 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 115 41
2 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1979 Yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 60 695
3 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1980 Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 48 400
4 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1980 Yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 50 585
5 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1980 Yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Bütçesi münasebetiyle
15 55 382
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
6 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Tuz fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi (7/23)
1 29 159
7 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1974 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 84 778:779
8 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Çimento Fabrikasının Çorum halkının sağlığına verdiği zararlar hakkında gündem dışı konuşması
8 39 608:609
9 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1975 Yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 45 552:555
10 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1975 Yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi Münasebetiyle
9 45 578:580
11 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1975 Yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
10 46 123:124
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in YSE Genel Müdür Muavinliğine yapılan atamaya ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/687)
13 100 543
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in, YSE, Genel Müdür Muavinliğine yapılan atamaya ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/687)
14 1 76:77
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay kararlarının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/721)
14 33 265
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in, yakıt sorunuyle ilgili televizyon programına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/866)
14 33 270
18 72 53:55
16 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1976 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 61 635
17 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 61 671:674
18 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1976 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 62 39:40
19 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1976 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 62 116:117
20 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1976 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 65 464:466
21 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1976 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 65 583:585
22 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1976 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 66 83
23 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1976 yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 66 39
24 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : İskilip'te cereyan eden olaylar hakkında gündem dışı konuşması
19 94 106
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Çorum iline yapılacak Şeker fabrikasının yeri ve zamanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1445)
20 139 821
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Çorum İline yapılacak şeker fabrikasının yeri ve zamanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/1445)
21 8 202:204
27 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ETEM EKEN (ÇORUM) : Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Çorum iline yapılacak şeker fabrikasının yeri ve zamanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/1445)
21 8 202:204
28 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
22 26 452
29 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1977 yıllı TBMM Bütçesi münasebetiyle.
24 47 162:165
30 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1977 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
24 50 483:484
31 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1977 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
25 53 120
32 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1977 yılı Köyişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
25 54 228:230 236
33 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1977 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
25 54 212:213
34 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : 1977 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
25 56 421:422
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 14. Dönem
35 Söz Alanlar ETEM EKEN (ÇORUM) : Hakkâri, Mardin, Siirt ve Diyarbakır illerinde 27 . 3 1975 Perşembe günü saat 07:00'den itibaren bir ay süre ile ilân edilen Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/135) hakkında.
14 7 27