E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, konuşmasında şahsına sataşması münasebetiyle
8 33 573
2 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçeleri ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesapları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 33 513
3 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
8 33 573
4 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
9 37 384:391
5 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle (Sıra Sayısı: 97)
13 54 71:74
6 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 725:727
7 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/24) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/32) münasebetiyle
15 72 625:626
8 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Millî gelir hesaplamasına ilişkin gündem dışı konuşması
16 79 769:770
9 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Millî gelir hesaplamasına ilişkin
16 79 769:770
10 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 98 910:911
11 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
20 104 899:900
12 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle (Sıra Sayısı: 93)
23 120 373:375
13 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 131 204:205
14 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 132 409:411
15 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Küresel krize karşı alınacak tedbirlere ilişkin
28 2 10:11
16 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Küresel krize karşı alınacak tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması
28 2 10:11
17 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Kars’ın 88’inci kurtuluş gününe ilişkin
30 11 279:281
18 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Kars’ın 88’inci kurtuluş gününe ilişkin gündem dışı konuşması
30 11 279:281
19 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
30 14 615:617
20 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 21 549:552
21 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: Kamu İhale Kurumu: Gelir Bütçesi; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 36 571:575
22 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin
37 41 638:640
23 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması
37 41 638:640
24 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/307) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/117) münasebetiyle
39 55 267:268
25 Önergeler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/307) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/117)
39 55 266:269
26 Açıklamalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Türk dünyasının millî şairi Azerbaycanlı Bahtiyar Vahapzade’nin vefatına ilişkin
39 60 989
27 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Kredi kartı mağdurlarının sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin
39 60 985:986
28 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Kredi kartı mağdurlarının sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündem dışı konuşması
39 60 985:986
29 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Türk dünyasının millî şairi Azerbaycanlı Bahtiyar Vahapzade’nin vefatına ilişkin açıklaması
39 60 989
30 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Ekonomik-sosyal sorunlar ve çözümlerine ilişkin
42 70 142:143
31 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Ekonomik-sosyal sorunlar ve çözümlerine ilişkin gündem dışı konuşması
42 70 142:143
32 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Türkiye IMF ilişkilerine ilişkin
43 74 309:310
33 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Türkiye IMF ilişkilerine ilişkin gündem dışı konuşması
43 74 309:310
34 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : İşsizlik ve işsizliğin önlenmesine ilişkin
43 79 931:933
35 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : İşsizlik ve işsizliğin önlenmesine ilişkin gündem dışı konuşması
43 79 931:933
36 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/406) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/137) önergesi münasebetiyle
45 97 1060:1061
37 Önergeler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/406) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/137)
45 97 1060:1062
38 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24’üncü Maddesine, Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/399) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/138) münasebetiyle
46 101 435
39 Önergeler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24’üncü Maddesine, Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/399) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/138)
46 101 434:437
40 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
47 109 683:687
41 Teklifler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 4 Milletvekilinin: İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın: Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 13 Milletvekilinin: Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (2/307, 2/392, 2/406, 2/416, 2/424, 1/718) (S. Sayısı: 411)
47 109 724:753 802:811
42 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 20 401:403
43 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
54 27 359:364
44 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Sözlerinin farklı yorumlanarak AK PARTİ’li bazı milletvekillerinin uygunsuz sözlerle sataşması nedeniyle konuşması
54 27 387
45 Teklifler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (2/523, 1/779) (S. Sayısı: 444)
54 27 358:385 390:404 405:409 410:419
46 Önergeler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Ve 25 mlletvekilinin, KEY ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/492)- Okunması
54 30 1018:1020
47 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 13’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
57 38 319:321
48 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Asgari ücretin tespit şekli ve esaslarına ilişkin gündem dışı konuşması
58 45 597:598
49 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Asgari ücretin tespit şekli ve esaslarına ilişkin
58 45 597:598
50 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : (2/458) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/177) münasebetiyle
59 49 51:52
51 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : IMF’yle ilişkilerin Türkiye’ye olan etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması
59 49 28:29
52 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : IMF’yle ilişkilerin Türkiye’ye olan etkilerine ilişkin
59 49 28:29
53 Önergeler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : (2/458) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/177)
59 49 51:55
54 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
62 65 95
55 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
64 77 548:550
56 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
65 80 357:358
57 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
67 90 240:242
58 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 91 491:492
59 İstifalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin (4/211)
70 106 59
60 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
71 113 246:247
61 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Memur zamlarına ilişkin gündem dışı konuşması
74 130 679:680
62 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Memur zamlarına ilişkin
74 130 679:680
63 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Sayıştay Kanunu Teklifi münasebetiyle
83 24 316:317
64 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 32 142:144
65 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Flaman Parlamentosu Başkanının bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı 7/17261
86 32 233:235
66 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : 2011 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin gündem dışı konuşması
88 46 490:491
67 Gündem Dışı Konuşmalar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Zonguldak’ta 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu patlamasına ilişkin
88 46 490:491
68 Söz Alanlar ESFENDER KORKMAZ (İSTANBUL) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
91 57 621