E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar ESEN ALTINOK (KONYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçeleri ile Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı,Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 45 296