E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
DANIŞMA MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Önergeler ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : Ve Aydemir Aşkın'ın, Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin tutum ve kararları karşısında Sayın Devlet Başkanımızın verdikleri cevap dolayısıyla, kendilerine Yüce Meclisin şükran ve saygılarının sunulmasına dair önergesi. (4/25)
4 50 4
2 Söz Alanlar ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 83 415:417
3 Söz Alanlar ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : İçişleri Bakanlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
11 17 581:584
4 Söz Alanlar ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 116 582
18 118 676:677 689
18 120 792
5 Söz Alanlar ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : Esat Yıldırım Avcı Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
19 121 37:38
6 Söz Alanlar ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : Millî Eğitim Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
2 42 584:585
7 Söz Alanlar ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
12 25 427:429
8 Söz Alanlar ESAT YILDIRIM AVCI (DANIŞMA MECLİSİ DENİZLİ ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı münasebetiyle
9 137 11